Aktuality

Synchronizácia produktov z e-shopu do ABRA Flexi

Plugin WooCommerce ABRA Flexi Connector sme rozšírili o možnosť synchronizácie produktov z e-shopu do ABRA Flexi. Toto vylepšenie umožňuje buď pravidelne a automatizovane vytvárať nové produkty v cenníku ABRA Flexi priamo z e-shopu, alebo cez jednorazovú synchronizáciu preniesť všetky požadované produkty z e-shopu do ABRA Flexi. V oboch prípadoch je možné povoliť aj vytváranie skladovýchČítať viac ⟶

Zobrazovanie chybových hlášok v zozname objednávok

Chyby pri neúspešných synchronizáciách zapisujú naše pluginy do logovacích súborov. Vyhľadávanie chýb vo väčších logoch je ale niekedy náročné, preto sme sa rozhodli, že zo systémov, ktoré dokážu exaktne odpovedať s chybou, zobrazujeme chyby priamo v zozname objednávok v e-shope. Veríme, že toto vylepšenie sprehľadní informácie o výsledkoch synchronizácie objednávok z e-shopov do účtovných systémovČítať viac ⟶

Synchronizácia zákazníkov a ich individuálnych cien z Onixu do e-shopu

V našom plugine WooCommerce KROS Onix Connector sme zapracovali možnosť synchronizácie zákazníkov z Onixu do e-shopu, a súčasne aj ich individuálne ceny produktov. Tieto funkcie umožňujú jednak mať v e-shope tých istých zákazníkov, ktorí sú evidovaní v Onixe, a jednak spravovať ich individuálne ceny len na jednej strane, a to na strane Onixu. V praxiČítať viac ⟶

Ako objednávkam v e-shope zrušiť príznak synchronizácie

V prípade, že synchronizované objednávky z e-shopu potrebujete znova odoslať do účtovného systému, tak viete tak spraviť prostredníctvom hromadnej akcie Zrušiť príznak synchronizácie. Túto akciu nájdete v e-shope v zozname objednávok alebo v detaile objednávky. Použitím tejto akcie sa označeným objednávkam zrušia všetky údaje o synchronizácii a naše pluginy ich budú znova synchronizovať. Upozorňujeme, žeČítať viac ⟶

Postupné zapracovanie HPOS kompatibility

Novšie verzie WooCommercu podporujú nový dátový model tzv. HPOS (High-Performace Order Storage), ktorý v databázovej štruktúre oddeľuje ukladanie dát objednávok od doterajšieho miesta v „post“ DB tabuľkách. Od HPOS sa očakáva rýchlejšie a prehladnejšie spracovanie dát objednávok. Naše pluginy postupne upravujeme tak, aby boli HPOS kompatibilné a využívali tento nový dátový model. K dnešnému dňuČítať viac ⟶

Synchronizovaný stav skladu z FLOWii do e-shopu

Do pluginu WooCommerce FLOWii Connector verzia 1.3.11 sme zapracovali vylepšenú funkcionalitu pre synchronizáciu stavu skladu z FLOWii do e-shopu. Doterajšia funkcionalita synchronizovala len nové produkty alebo len tie produkty, ktorým sa vo FLOWii zmenila cena alebo iný údaj, pričom ale zmena stavu na sklade cez príjemky alebo výdajky nebola synchronizovaná. Nová funkcionalita už sleduje zmenuČítať viac ⟶

Import faktúr z e-shopu do OBERON-u

V plugine WooCommerce OBERON Connector verzia 1.0.15 pribudla možnosť jednorazového exportu objednávok z e-shopu do XML súboru pre jeho import do agendy vydaných faktúr v OBERON-e. Túto akciu nájdete v nastavení pluginu v záložke Jednorazová synchronizácia pod možnosťou OBJEDNÁVKY: Export faktúr z e-shopu do OBERON-u. Výstupom exportu je XML súbor, ktorý je následne možné manuálneČítať viac ⟶

Synchronizácia súvisiacich produktov z Pohody do e-shopu

Prostredníctvom pluginu WooCommerce Pohoda Connector (od verzie 1.1.70) môžete z Pohody do e-shopu synchronizovať aj súvisiace produkty. Prakticky ide o skladové karty, ktoré sú v Pohode priradené ako Súvisiaci tovar. Na strane e-shopu v nastaveni pluginu WooCommerce Pohoda Connector v atribúte Súvisiaci tovar si viete zvoliť, akým spôsobom sa majú skladové karty ako súvisiaci tovarČítať viac ⟶

WooCommerce Pohoda Connector – prenos nových produktov z e-shopu do Pohody

V plugine WooCommerce Pohoda Connector od verzie 1.1.66 je možné z e-shopu do Pohody automaticky prenášať aj nové produkty. Túto možnosť využijú najmä tí, ktorí v e-shope vytvárajú nové produkty a potrebujú ich automaticky zaevidovať v Pohode ako skladové karty. Súčasťou tejto funkcie pluginu je aj automatické vytváranie príjemky na sklad, tzn. v Pohode saČítať viac ⟶

WooCommerce MRP-K/S Exporter

Novinka medzi našimi pluginmi – WooCommerce MRP-K/S Exporter – je plugin, ktorý vám umožní prenášať objednávky z e-shopu do účtovného systému MRP-K/S vo forme faktúr a adries zákazníkov. Manuálnym exportom z e-shopu a následne importom do MRP-K/S dokážete rýchlo a jednoducho vygenerovať faktúry pre vaše účtovnícke účely. Vygenerované XML výstupy viete buď interne spracovať voČítať viac ⟶