Aktuality

Synchronizovaný stav skladu z FLOWii do e-shopu

Do pluginu WooCommerce FLOWii Connector verzia 1.3.11 sme zapracovali vylepšenú funkcionalitu pre synchronizáciu stavu skladu z FLOWii do e-shopu. Doterajšia funkcionalita synchronizovala len nové produkty alebo len tie produkty, ktorým sa vo FLOWii zmenila cena alebo iný údaj, pričom ale zmena stavu na sklade cez príjemky alebo výdajky nebola synchronizovaná. Nová funkcionalita už sleduje zmenuČítať viac ⟶

Import faktúr z e-shopu do OBERON-u

V plugine WooCommerce OBERON Connector verzia 1.0.15 pribudla možnosť jednorazového exportu objednávok z e-shopu do XML súboru pre jeho import do agendy vydaných faktúr v OBERON-e. Túto akciu nájdete v nastavení pluginu v záložke Jednorazová synchronizácia pod možnosťou OBJEDNÁVKY: Export faktúr z e-shopu do OBERON-u. Výstupom exportu je XML súbor, ktorý je následne možné manuálneČítať viac ⟶

Synchronizácia súvisiacich produktov z Pohody do e-shopu

Prostredníctvom pluginu WooCommerce Pohoda Connector (od verzie 1.1.70) môžete z Pohody do e-shopu synchronizovať aj súvisiace produkty. Prakticky ide o skladové karty, ktoré sú v Pohode priradené ako Súvisiaci tovar. Na strane e-shopu v nastaveni pluginu WooCommerce Pohoda Connector v atribúte Súvisiaci tovar si viete zvoliť, akým spôsobom sa majú skladové karty ako súvisiaci tovarČítať viac ⟶

WooCommerce Pohoda Connector – prenos nových produktov z e-shopu do Pohody

V plugine WooCommerce Pohoda Connector od verzie 1.1.66 je možné z e-shopu do Pohody automaticky prenášať aj nové produkty. Túto možnosť využijú najmä tí, ktorí v e-shope vytvárajú nové produkty a potrebujú ich automaticky zaevidovať v Pohode ako skladové karty. Súčasťou tejto funkcie pluginu je aj automatické vytváranie príjemky na sklad, tzn. v Pohode saČítať viac ⟶

WooCommerce MRP-K/S Exporter

Novinka medzi našimi pluginmi – WooCommerce MRP-K/S Exporter – je plugin, ktorý vám umožní prenášať objednávky z e-shopu do účtovného systému MRP-K/S vo forme faktúr a adries zákazníkov. Manuálnym exportom z e-shopu a následne importom do MRP-K/S dokážete rýchlo a jednoducho vygenerovať faktúry pre vaše účtovnícke účely. Vygenerované XML výstupy viete buď interne spracovať voČítať viac ⟶

Synchronizácia neskladových položiek cez WooCommerce Pohoda Connector

Plugin WooCommerce Pohoda Connector sme rozšírili o možnosť synchronizovať aj neskladové položky. Ak okrem skladových položiek potrebujete mať v objednávkach a faktúrach v Pohode spárované aj neskladové položky, určite využijete toto rozšírenie pluginu. Neskladové položky môžu byť v Pohode evidované ako služby alebo textový typ karty. Následne tieto karty môžete mať naviazané na určité účtovnéČítať viac ⟶

WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector

Nový plugin z našej produkcie WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector je rozšírením pluginu WooCommerce KROS Fakturácia Connector o možnosť synchronizovať produkty v e-shope so skladovými kartami v aplikácii KROS Sklad. Plugin slúži tým, ktorí okrem synchronizácie objednávok, resp. faktúr medzi e-shopom a aplikáciou KROS Fakturácia potrebujú automaticky synchronizovať aj e-shop produkty s aplikáciou KROSČítať viac ⟶

Generovanie zálohových faktúr z e-shopu do KROS Fakturácie

V našom plugine WooCommerce KROS Fakturácia Connector sme zapracovali možnosť generovať, okrem riadnych faktúr, aj zálohové faktúry z e-shop objednávok do KROS Fakturácie. Proces generovania, resp. synchronizácie je podobný ako pri riadnych faktúrach, v nastavení pluginu tvorí samostatnú sekciu, v ktorej si môžete zvoliť, pri ktorých spôsoboch platieb a stavoch objednávok sa majú zálohové faktúryČítať viac ⟶

Rôzne predajné a nákupné ceny z OBERON-u do e-shopu

V účtovnom systéme OBERON – Agenda firmy môžete pre skladové karty evidovať rôzne nákupné a predajné ceny. Tieto ceny je možné už synchronizovať aj s e-shopom prostredníctvom rozšírenej funkcionality nášho pluginu WooCommerce OBERON Connector. Pre synchronizáciu nákupnej ceny produktov pribudla v nastavení pluginu (v záložke Produkty) možnosť Synchronizácia nákupnej ceny, ktorej zaškrtnutím povolíte synchronizáciu nákupnejČítať viac ⟶

Rôzne predajné a nákupné ceny z EcoSun-u do e-shopu

V účtovnom systéme EcoSun môžete pre skladové karty evidovať rôzne nákupné a predajné ceny. Tieto ceny je možné už synchronizovať aj s e-shopom prostredníctvom rozšírenej funkcionality nášho pluginu WooCommerce EcoSun OASIS Connector. Pre synchronizáciu nákupnej ceny produktov pribudla v nastavení pluginu (v záložke Produkty) možnosť Synchronizácia nákupnej ceny, ktorej zaškrtnutím povolíte synchronizáciu nákupnej ceny zČítať viac ⟶

Zoznam hookov nájdete v novej sekcii DIY sync

Prispôsobte si synchronizáciu podľa vlastných potrieb. V novej sekcii DIY sync nájdete kompletný zoznam všetkých action a filter hookov používaných našimi pluginmi. Prostredníctvom hookov si viete „ohýbať“ spôsob synchronizácie tak, aby výmena dát vyhovovala vašim požiadavkám. Hooky môžete používať v šablónach vašich webov a e-shopov alebo v pluginoch určených pre pridávanie a správu snippetov. NaČítať viac ⟶