Aktuality

Synchronizácia obrázkov z KROS Onix do e-shopu

Do pluginu WooCommerce KROS Onix Connector sme doplnili možnosť prenosu obrázkov skladových kariet (produktov) do e-shopu. Ak máte v Onix-e v skladových kartách pridané obrázky a chcete ich synchronizovať s produktami v e-shope, stačí v nastavení pluginu v záložke Produkty zaškrtnúť možnosť Synchronizovať obrázky produktov. Plugin bude na strane e-shopu obrázky automaticky spracovávať a priraďovaťČítať viac ⟶

Znížili sme ceny pluginov

V dnešnej dobe inflácie a zdražovania sme sa rozhodli ísť opačným smerom. Od 14. 2. 2023 ponúkame možnosť zakúpiť si pluginy pre 1 doménu alebo subdoménu za nižšiu cenu. Privítajú to hlavne tí, ktorí nepotrebujú pluginy inštalovať na 2 (sub)doménach (developerská, produkčná), ale postačí im inštalácia len na jednej. Základné ceny pluginov platné pre 2Čítať viac ⟶

WooCommerce MRP VS Exporter

Novinka medzi našimi pluginmi – WooCommerce MRP VS Exporter – je plugin, ktorý vám umožní prenášať objednávky z e-shopu do MRP – Vizuálny účtovný systém vo forme faktúr a adries zákazníkov. Manuálnym exportom z e-shopu a následne importom do MRP dokážete rýchlo a jednoducho vygenerovať faktúry pre vaše účtovnícke účely. Vygenerované XML výstupy viete buďČítať viac ⟶

Pripravujeme prepojenie na KROS Sklad

V priebehu roka 2023 plánujeme vytvoriť nový plugin (predbežný názov WooCommerce KROS Sklad Connector), ktorý umožní prepojiť evidenciu produktov vo WooCommerce e-shope s online skladovým systémom KROS Sklad. V skratke, malo by ísť o synchronizáciu skladových kariet (produktov) z KROS Skladu smerom do e-shopu. Release tohto nového pluginu bude v prvom rade závisieť od toho,Čítať viac ⟶

Elementor Form FLOWii Connector

Nový plugin v našej ponuke Elementor Form FLOWii Connector umožňuje automatizovane prenášať vyplnené údaje z Elementor formulára do online aplikácie FLOWii. K prenosu údajov dochádza hneď po validácii a úspešnom submitnutí formulára na strane webu. Plugin vie do FLOWii prenášať jednak údaje o používateľovi (partnerovi), resp. jeho údaje z vyplneného formulára, a jednak vie kČítať viac ⟶

Synchronizácia individuálnych zliav z Pohody do e-shopu

V našom plugine WooCommerce Pohoda Connector sme zapracovali možnosť synchronizácie individuálnych zliav z Pohody do e-shopu. Táto funkcionalita umožňuje spravovať cenové zľavy skladových kariet per zákazník priamo v Pohode a následne ich automatizovane prenášať do e-shopu. Keďže individuálne zľavy (ceny) sú v Pohode priraďované k zákazníkom, podmienkou ich synchronizácie je aj synchronizácia zákazníkov z PohodyČítať viac ⟶

Rozširujeme funkcionalitu našich pluginov o hooky

Mnohí z vás, ktorí používate naše pluginy, sa na nás obraciate s požiadavkami o rozšírenie funkcionality pluginov. Častokrát ide o požiadavky, ktoré sú veľmi špecifické a ktoré je pre nás veľmi náročné zapracovať do pluginov tak, aby boli univerzálne a prínosné pre čo najväčší počet používateľov našich pluginov. Preto sme sa rozhodli, že špecifické požiadavkyČítať viac ⟶

iKROS končí, prichádza KROS Fakturácia

Ako sme avizovali v minulej správe, spoločnosť KROS v týchto dňoch nahrádza aplikáciu iKROS novou aplikáciou KROS Fakturácia aj s novým balíkom FLEXI, ktorý obsahuje API rozhranie. Súčasní používatelia iKROS-u sú, alebo v blízkej dobe budú, premigrovaní do prostredia KROS Fakturácie. Keďže KROS Fakturácia používa iné API rozhranie ako iKROS, súčasný náš plugin WooCommerce iKROSČítať viac ⟶

Synchronizácia variabilných produktov z Omegy do e-shopu

Systém KROS Omega, resp. Konektor API neponúka možnosť exportovať varianty skladových kariet do e-shopu. Preto je potrebné synchronizáciu riešiť špecifickým spôsobom – evidovať skladové karty v Omege tak, aby identifikátory produktov niesli informáciu o variante produktu. Takto evidovaná skladová karta je následne na strane e-shopu spracovaná rozparsovaním identifikátora. Pod identifikátorom produktu môžeme rozumieť číslo karty,Čítať viac ⟶

Rôzne predajné ceny z Pohody do e-shopu

V účtovnom systéme Pohoda môžete pre skladové karty viesť rôzne predajné ceny ako napr. pre maloobchod, veľkoobchod, zľavy, ceny v cudzej mene, apod. Pokiaľ v e-shope chcete mať produkty v rôznych cenových hladinách presne podľa ich definovania v Pohode, viete ich synchronizovať prostredníctvom nášho pluginu WooCommerce Pohoda Connector. Stačí v nastavení pluginu v záložke ZásobyČítať viac ⟶

Kompatibilita s pluginmi na generovanie faktúr

Ak preferujete generovanie PDF faktúr v e-shope prostredníctvom pluginov PDF Invoices & Packing Slips for WooCommerce alebo Invoices for WooCommerce, tak vedzte, že tieto faktúry viete vďaka našim pluginom synchronizovať s niektorými účtovnými systémami. Túto možnosť viete použiť napríklad pri synchronizácii objednávok a faktúr so systémami KROS Omega alebo KROS Alfa+, pretože tieto systémy nevediaČítať viac ⟶

Logging ako základ debuggingu

Logy (záznamy) tvoria základný pilier pre rýchle a správne riešenie problémov (debugging), ktoré môžu nastať počas behu systémov. V našich pluginoch je logovanie implicitne vypnuté, ale po jeho zapnutí máte zaznamenávané všetky posielané požiadavky a prijímané odpovede v rámci synchronizačného procesu. Automatická rotácia logovania je nastavená na 30 dní, tzn. aby logy zbytočne nezaberali miestoČítať viac ⟶