Aktuality

iKROS končí, prichádza KROS Fakturácia

Ako sme avizovali v minulej správe, spoločnosť KROS v týchto dňoch nahrádza aplikáciu iKROS novou aplikáciou KROS Fakturácia aj s novým balíkom FLEXI, ktorý obsahuje API rozhranie. Súčasní používatelia iKROS-u sú, alebo v blízkej dobe budú, premigrovaní do prostredia KROS Fakturácie. Keďže KROS Fakturácia používa iné API rozhranie ako iKROS, súčasný náš plugin WooCommerce iKROSČítať viac ⟶

Synchronizácia variabilných produktov z Omegy do e-shopu

Systém KROS Omega, resp. Konektor API neponúka možnosť exportovať varianty skladových kariet do e-shopu. Preto je potrebné synchronizáciu riešiť špecifickým spôsobom – evidovať skladové karty v Omege tak, aby identifikátory produktov niesli informáciu o variante produktu. Takto evidovaná skladová karta je následne na strane e-shopu spracovaná rozparsovaním identifikátora. Pod identifikátorom produktu môžeme rozumieť číslo karty,Čítať viac ⟶

Rôzne predajné ceny z Pohody do e-shopu

V účtovnom systéme Pohoda môžete pre skladové karty viesť rôzne predajné ceny ako napr. pre maloobchod, veľkoobchod, zľavy, ceny v cudzej mene, apod. Pokiaľ v e-shope chcete mať produkty v rôznych cenových hladinách presne podľa ich definovania v Pohode, viete ich synchronizovať prostredníctvom nášho pluginu WooCommerce Pohoda Connector. Stačí v nastavení pluginu v záložke ZásobyČítať viac ⟶

Kompatibilita s pluginmi na generovanie faktúr

Ak preferujete generovanie PDF faktúr v e-shope prostredníctvom pluginov PDF Invoices & Packing Slips for WooCommerce alebo Invoices for WooCommerce, tak vedzte, že tieto faktúry viete vďaka našim pluginom synchronizovať s niektorými účtovnými systémami. Túto možnosť viete použiť napríklad pri synchronizácii objednávok a faktúr so systémami KROS Omega alebo KROS Alfa+, pretože tieto systémy nevediaČítať viac ⟶

Logging ako základ debuggingu

Logy (záznamy) tvoria základný pilier pre rýchle a správne riešenie problémov (debugging), ktoré môžu nastať počas behu systémov. V našich pluginoch je logovanie implicitne vypnuté, ale po jeho zapnutí máte zaznamenávané všetky posielané požiadavky a prijímané odpovede v rámci synchronizačného procesu. Automatická rotácia logovania je nastavená na 30 dní, tzn. aby logy zbytočne nezaberali miestoČítať viac ⟶

Rozšírená technická podpora

Pri zakúpení našich pluginov poskytujeme základnú technickú podporu, ktorá je zahrnutá v cene pluginov a prostredníctvom nej podávame len základné informácie o možnosti inštalácie a nastavenia pluginov. Teda predpokladáme, že zákazník pri zakúpení pluginu je technicky zručný a má skúsenosti s nastavením WordPress alebo WooCommerce pluginov a súčasne aj s prácou s externým systémom (účtovnýČítať viac ⟶

Jednorazová synchronizácia vo WooCommerce MK Soft Connector

Predstavte si situáciu – v rámci svojho biznisu používate účtovný systém MK soft, v ktorom si vediete kompletnú skladovú evidenciu, cenové akcie produktov a agendu zákazníkov. Časom sa rozhodnete svoj biznis rozšíriť o predaj produktov v online prostredí. Vytvoríte si e-shop na platforme WordPress WooCommerce a potrebujete produkty a zákazníkov premigrovať do e-shopu. Ak saČítať viac ⟶

Vylepšenia v plugine Contact Form 7 FLOWii Connector

Najnovšia verzia pluginu Contact Form 7 FLOWii Connector v1.1.0 obsahuje zmeny, ktoré vám umožnia lepšie a stabilnejšie prenášať údaje z kontaktných formulárov Contact Form 7 do online aplikácie FLOWii. Okrem menších bugfixov došlo v plugine k zásadnej zmene načítavania vašich aktuálnych údajov z FLOWii. Tieto dáta plugin potrebuje pre ich správny zápis do FLOWii. NačítanieČítať viac ⟶

Jednorazová synchronizácia vo WooCommerce Pohoda Connector

Okrem zapracovaných bugfixov, menších vylepšení synchronizačného procesu a vizuálnych úprav rozhrania pluginu WooCommerce Pohoda Connector pribudla v najnovšej verzii v1.1.22 aj nová funkcionalita – jednorazová synchronizácia. Tá umožňuje vykonávať manuálne importy z XML súborov z Pohody do e-shopu a súčasne aj exporty do XML súborov z e-shopu do Pohody. Na čo je dobrá jednorazová synchronizáciaČítať viac ⟶

Centové rozdiely výsledných súm v e-shope a v účtovnom systéme

Pri synchronizácii medzi e-shopom a účtovným systémom môžu vo výsledných sumách objednávok a faktúr občas vznikať centové rozdiely. Tie sú spôsobené najmä iným vzorcom výpočtu dane vo WooCommerce e-shope a iným v účtovnom systéme. V prípade, že v e-shope sú okrem základnej dane nasetupované aj individuálne dane pre jednotlivé krajiny (napr. v rámci EÚ kvôliČítať viac ⟶

Zmeny vo WooCommerce FLOWii Connector v1.3

Od verzie v1.3 pluginu WooCommerce FLOWii Connector dochádza k zásadnej zmene načítania vašich údajov z FLOWii. Doteraz (do verzie v1.3) si plugin načítaval vaše aktuálne údaje z FLOWii nielen počas procesu synchronizácie, ale aj počas nastavenia pluginu v administrácii e-shopu. Pri druhej možnosti často dochádzalo k zobrazovaniu chybovej hlášky „CHYBA FLOWii Connector – Nesprávne prihlasovacieČítať viac ⟶

Napojenie e-shopu na lekárenský systém Pharmacy HITT

V našom portfóliu pluginov pribudol nový plugin WooCommerce Pharmacy HITT Connector, ktorý sme vytvorili za účelom prepojenia a synchronizácie WooCommerce e-shopov s lekárenským systémom Pharmacy HITT od spoločnosti NRSYS. Plugin je vhodný najmä pre online agentúry alebo softhouse spoločnosti, ktoré sa venujú tvorbe WooCommerce e-shopov a ktoré majú klientov z lekárenského prostredia. Primárnym cieľom pluginuČítať viac ⟶