Blokované REST API na hostingoch Active24 a Websupport

V posledných dňoch došlo na web serveroch Active24 a Websupport k nasadeniu ochrany WAF (CrowdSec), ktorá môže blokovať prichádzajúce požiadavky na REST API e-shopov. Táto ochrana neumožňuje komunikovať s e-shopom a tým pádom účtovnícke systémy cez naše pluginy nedokážu synchronizovať dáta.

Ak používate niektorý z našich nižšie uvedených pluginov, a súčasne Váš e-shop hostujete na Active24 alebo Websupport, prosím, preverte synchronizáciu medzi Vaším e-shopom a učtovníckym systémom a v prípade, že synchronizácia nefunguje, kontaktujte Vášho providera a tento problém mu nahláste. Jeho administrátory by Vám mali upraviť citlivosť WAF ochrany tak, aby požiadavky na REST API e-shopu neboli blokované a synchronizácia fungovala korektne.

Uvedený problém s WAF ochranou sa môže vyskytnúť pri týchto pluginoch: