Centové rozdiely výsledných súm v e-shope a v účtovnom systéme

Pri synchronizácii medzi e-shopom a účtovným systémom môžu vo výsledných sumách objednávok a faktúr občas vznikať centové rozdiely. Tie sú spôsobené najmä iným vzorcom výpočtu dane vo WooCommerce e-shope a iným v účtovnom systéme. V prípade, že v e-shope sú okrem základnej dane nasetupované aj individuálne dane pre jednotlivé krajiny (napr. v rámci EÚ kvôli OSS režimu), tak pravdepodobnosť vzniku centových rozdielov je vyššia.

Setup e-shopu podľa účtovného systému

V prvom rade si treba uvedomiť, že správny setup WooCommerce e-shopu musí byť prispôsobený účtovnému systému. Samozrejme, v závislosti od toho, o aký účtovný systém ide. Niektoré vyžadujú pri vstupe jednotkové a aj medzisúčtové sumy, iné zas len jednotkové sumy a na základe nich systém vypočíta medzisúčtové a výsledné sumy.

Ako eliminovať vznik centových rozdielov

Pre elimináciu vzniku centových rozdielov je dôležité vo WooCommerce e-shope mať nastavené zhodné sadzby daní podľa účtového systému. Súčasne pri používaní viacerých sadzieb daní odporúčame zadávať v e-shope ceny produktov bez dane. V takom prípade bude WooCommerce počítať cenu produktu s daňou zo základu bez dane a s príslušnou sadzbou dane.

Postup správneho setupu WooCommerce

1. V nastavení WooCommerce v záložke Všeobecné povoľte dane a ich výpočet

Povoliť dane vo WooCommerce

2. V nastavení WooCommerce v záložke Dane označte zadávanie cien bez dane

Vo WooCommerce treba ceny zadávať bez dane

3. V nastavení WooCommerce v záložke Dane a v podzáložke Nastavenie daní zaškrtnite zaokrúhľovanie dane pri medzisúčte

Vo WooCommerce treba daň zaokrúhľovať pri medzisúčte

4. V nastavení WooCommerce v záložke Dane a v jednotlivých podzáložkach zadajte jednotlivé sadzby daní, ktoré môžu byť definované pre jednotlivé krajiny

Zoznam daňových sadzieb vo WooCommerce

Vďaka tomuto nastaveniu vedia naše pluginy importovať správne jednotkové a medzisúčtové numerické hodnoty do účtovného systému. V prípade, že aj napriek tomu vznikajú centové rozdiely, treba v e-shope preveriť:

1. Správne definovanie položiek dopravy a extra poplatkov ako zdaniteľných položiek.

2. Zadaný počet desatinných čísel v nastavení meny vo WooCommerce (odporúčame nastaviť na 2 desatinné miesta).

3. Ak v našich pluginoch je možnosť explicitne zadať výpočet cien na desatinné miesta, zadajte hodnotu 4, prípadne 6. V takom prípade bude plugin posielať do účtovného systému sumy objednávok a faktúr s týmto počtom desatinných miest.

4. Referenčný výmenný kurz základnej meny voči cudzej mene, ak sú v e-shope používané cudzie meny s automatickým prepočtom (napr. prostredníctvom WPML) a súčasne s aktívnym automatickým prepočtom meny v našich pluginoch.

Ak uvedený postup Vám nepomohol odstrániť centové rozdiely súm, kontaktujte nás a skúsime Vám poradiť.