DIY sync

WooCommerce ABRA Flexi Connector


Zoznam action a filter hookov podporovaných pluginom WooCommerce ABRA Flexi Connector. Uvedené hooky môžete používať v šablónach vašich e-shopov pridaním do súboru functions.php alebo použitím pluginu pre snippet hooky.

tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_customer

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa pre vyhľadanie zákazníka z e-shop objednávky v ABRA Flexi
/**
 * filter hook for detection of existing eshop customer in ABRA Flexi
 * @param array $request API request with filter customer params
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final API request to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_customer', function($request, $order) {
   return $request;
}, 10, 2);

tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_customers

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa pre získanie zákazníkov z ABRA Flexi
/**
 * filter hook for getting customers from ABRA Flexi
 * @param array $request API request with filter params
 * @return array final API request to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_customers', function($request) {
   return $request;
}, 10, 1);

tlw_abra_flexi_conn_api_request_post_customer

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi nového zákazníka pre jeho vytvorenie v ABRA Flexi
/**
 * filter hook for creating new customer in ABRA Flexi
 * @param array $request customer request output to ABRA Flexi
 * @param obj $order eshop order data
 * @param array $custom_company_data company billing data
 * @return array final customer request output to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_api_request_post_customer', function($request, $order, $custom_company_data) {
   return $request;
}, 10, 1);

tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_products

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa pre získanie produktov z ABRA Flexi cenníka
/**
 * filter hook for getting products from ABRA Flexi price list
 * @param array $request API request with filter params
 * @return array final API request to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_products', function($request) {
   return $request;
}, 10, 1);

tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_stockcards

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa pre získanie skladových kariet z ABRA Flexi
/**
 * filter hook for getting stock cards from ABRA Flexi
 * @param array $request API request with filter params
 * @return array final API request to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_stockcards', function($request) {
   return $request;
}, 10, 1);

tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_orders

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa pre získanie objednávok z ABRA Flexi
/**
 * filter hook for getting orders from ABRA Flexi
 * @param array $request API request with filter params
 * @return array final API request to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_orders', function($request) {
   return $request;
}, 10, 1);

tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_invoice_payment_status

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa pre získanie stavov úhrad faktúr z ABRA Flexi
/**
 * filter hook for getting invoice payment statuses from ABRA Flexi
 * @param array $request API request with filter params
 * @return array final API request to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_api_request_get_invoice_payment_status', function($request) {
   return $request;
}, 10, 1);

tlw_abra_flexi_conn_order_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi objednávky smerom z e-shopu do ABRA Flexi
/**
 * filter hook for order sync to ABRA Flexi
 * @param array $order_sync order request output to ABRA Flexi
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order request output to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_order_sync', function($order_sync, $order) {
   return $order_sync;
}, 10, 2);

tlw_abra_flexi_conn_invoice_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi faktúry smerom z e-shopu do ABRA Flexi
/**
 * filter hook for invoice sync to ABRA Flexi
 * @param array $invoice_sync invoice request output to ABRA Flexi
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final invoice request output to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_invoice_sync', function($invoice_sync, $order) {
   return $invoice_sync;
}, 10, 2);

tlw_abra_flexi_conn_order_invoice_product

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky produktu v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do ABRA Flexi
/**
 * filter hook for order/invoice product item sync to ABRA Flexi
 * @param array $request order/invoice product item request output to ABRA Flexi
 * @param obj $order eshop order data
 * @param obj $item order item data
 * @param str $postfix postfix for foreign currency
 * @return array final order/invoice product item request to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_order_invoice_product', function($request, $order, $item, $postfix) {
   return $response;
}, 10, 4);

tlw_abra_flexi_conn_order_invoice_fee

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky extra poplatku v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do ABRA Flexi
/**
 * filter hook for order/invoice fee item sync to ABRA Flexi
 * @param array $request order/invoice fee item request output to ABRA Flexi
 * @param obj $order eshop order data
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param str $postfix postfix for foreign currency
 * @return array final fee order item request to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_order_invoice_fee', function($request, $order, $item, $postfix) {
   return $request;
}, 10, 4);

tlw_abra_flexi_conn_order_invoice_shipping

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky dopravy v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do ABRA Flexi
/**
 * filter hook for order/invoice shipping item sync to ABRA Flexi
 * @param array $request order/invoice shipping item request output to ABRA Flexi
 * @param obj $order eshop order data
 * @param str $postfix postfix for foreign currency
 * @param array $products eshop order products for detection VAT rate
 * @return array final shipping order item request to ABRA Flexi
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_order_invoice_shipping', function($request, $order, $postfix, $products) {
   return $request;
}, 10, 4);

tlw_abra_flexi_conn_sync_product

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi jednoduchého alebo variabilného produktu smerom z ABRA Flexi do e-shopu
/**
 * filter hook for product sync from ABRA Flexi to eshop
 * @param array $product_eshop product request output to eshop
 * @param obj $product_abra ABRA Flexi product data
 * @return array final product request to eshop
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_sync_product', function($product_eshop, $product_abra) {
  return $product_eshop;
}, 10, 2);

tlw_abra_flexi_conn_sync_product_variation

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi variantu produktu smerom z ABRA Flexi do e-shopu
/**
 * filter hook for product variation sync from ABRA Flexi to eshop
 * @param array $variation_eshop product variation request output to eshop
 * @param obj $product_abra ABRA Flexi product data
 * @return array final product variation request to eshop
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_sync_product_variation', function($variation_eshop, $product_abra) {
  return $variation_eshop;
}, 10, 2);

tlw_abra_flexi_conn_sync_product_other_prices

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi iných predajných cien produktu smerom z ABRA Flexi do e-shopu
/**
 * filter hook for syncing of other product prices from ABRA Flexi to eshop
 * @param array $product_meta_data product meta request output to eshop
 * @param array $prices_foreign_currencies meta data with foreign product prices
 * @param array $prices_pricelist_groups meta data with product prices by pricelist groups
 * @return array product meta data with other prices
 */
add_filter('tlw_abra_flexi_conn_sync_product_other_prices', function($product_meta_data, $prices_foreign_currencies, $prices_pricelist_groups) {
   return $product_meta_data;
}, 10, 3);

tlw_wc_abra_flexi_conn_sync_customers_to_eshop

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi zákazníka smerom z ABRA Flexi do e-shopu
/**
 * filter hook for sync customer from ABRA Flexi to eshop
 * @param array $customer_eshop user request output to eshop
 * @param obj $customer_abra_flexi ABRA Flexi customer data
 * @return array final customer request to eshop
 */
add_filter('tlw_wc_abra_flexi_conn_sync_customers_to_eshop', function($customer_eshop, $customer_abra_flexi) {
   return $customer_eshop;
}, 10, 2);

tlw_wc_abra_flexi_conn_sync_customers_to_eshop_user

 • action hook volaný po vykonaní synchronizácie zákazníka z ABRA Flexi do e-shopu
/**
 * action hook for running some action after customer sync from ARBA Flexi to eshop
 * @param int $user_id eshop user ID
 * @param array $customer user request output to eshop
 * @param array $customer_abra_flexi ABRA Flexi customer data
 * @return void
 */
add_action('tlw_wc_abra_flexi_conn_sync_customers_to_eshop_user', function($user_id, $customer, $customer_abra_flexi) {
   // your code
}, 10, 3);