DIY sync

WooCommerce KROS Alfa+ Connector


Zoznam action a filter hookov podporovaných pluginom WooCommerce KROS Alfa+ Connector. Uvedené hooky môžete používať v šablónach vašich e-shopov pridaním do súboru functions.php alebo použitím pluginu pre snippet hooky.

tlw_alfaplus_conn_order_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi objednávky smerom z e-shopu do Alfa+
/**
 * filter hook for order sync to Alfa+
 * @param array $order_sync order request output to Alfa+
 * @param obj $order eshop order data
 * @param array $custom_company_data order company billing data
 * @return array final order request output to Alfa+
 */
add_filter('tlw_alfaplus_conn_order_sync', function($order_sync, $order, $custom_company_data) {
   return $order_sync;
}, 10, 3);

tlw_alfaplus_conn_order_sync_item_product

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky produktu v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do Alfa+
/**
 * filter hook for order/invoice product item sync to Alfa+
 * @param array $order_item order/invoice product item request output to Alfa+
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order/invoice product item request to Alfa+
 */
add_filter('tlw_alfaplus_conn_order_sync_item_product', function($order_item, $item, $order) {
   return $order_item;
}, 10, 3);

tlw_alfaplus_conn_order_sync_item_fee

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky extra poplatku v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do Alfa+
/**
 * filter hook for order/invoice fee item sync to Alfa+
 * @param array $order_item order/invoice fee item request output to Alfa+
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order/invoice fee item request to Alfa+
 */
add_filter('tlw_alfaplus_conn_order_sync_item_fee', function($order_item, $item, $order) {
   return $order_item;
}, 10, 3);

tlw_alfaplus_conn_order_sync_item_shipping

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky dopravy v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do Alfa+
/**
 * filter hook for order/invoice shipping item sync to Alfa+
 * @param array $order_item order/invoice shipping item request output to Alfa+
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order/invoice shipping item request to Alfa+
 */
add_filter('tlw_alfaplus_conn_order_sync_item_shipping', function($order_item, $order) {
   return $order_item;
}, 10, 2);

tlw_alfaplus_conn_invoice_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi faktúry smerom z e-shopu do Alfa+
/**
 * filter hook for invoice sync to Alfa+
 * @param array $invoice_sync invoice request output to Alfa+
 * @param obj $order eshop order data
 * @param array $custom_company_data order company billing data
 * @return array final invoice request output to Alfa+
 */
add_filter('tlw_alfaplus_conn_invoice_sync', function($invoice_sync, $order, $custom_company_data) {
   return $invoice_sync;
}, 10, 3);