DIY sync

WooCommerce EcoSun OASIS Connector


Zoznam action a filter hookov podporovaných pluginom WooCommerce EcoSun OASIS Connector. Uvedené hooky môžete používať v šablónach vašich e-shopov pridaním do súboru functions.php alebo použitím pluginu pre snippet hooky.

tlw_ecosun_conn_sync_order

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi objednávky smerom z e-shopu do EcoSun OASIS
/**
 * filter hook for order sync to EcoSun OASIS
 * @param array $order_sync order request output to EcoSun OASIS
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order request output to EcoSun OASIS
 */
add_filter('tlw_ecosun_conn_sync_order', function($order_sync, $order) {
   return $order_sync;
}, 10, 2);

tlw_ecosun_conn_sync_order_product

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky produktu v objednávke smerom z e-shopu do EcoSun OASIS
/**
 * filter hook for order product item sync to EcoSun OASIS
 * @param array $order_item order product item request output to EcoSun OASIS
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order product item request to EcoSun OASIS
 */
add_filter('tlw_ecosun_conn_sync_order_product', function($order_item, $item, $order) {
   return $order_item;
}, 10, 3);

tlw_ecosun_conn_sync_order_fee

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky extra poplatku v objednávke smerom z e-shopu do EcoSun OASIS
/**
 * filter hook for order fee item sync to EcoSun OASIS
 * @param array $order_item order fee item request output to EcoSun OASIS
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order fee item request to EcoSun OASIS
 */
add_filter('tlw_ecosun_conn_sync_order_fee', function($order_item, $item, $order) {
   return $order_item;
}, 10, 3);

tlw_ecosun_conn_sync_order_shipping

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky dopravy v objednávke smerom z e-shopu do EcoSun OASIS
/**
 * filter hook for order shipping item sync to EcoSun OASIS
 * @param array $order_item order shipping item request output to EcoSun OASIS
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order shipping item request to EcoSun OASIS
 */
add_filter('tlw_ecosun_conn_sync_order_shipping', function($order_item, $order) {
   return $order_item;
}, 10, 2);

tlw_ecosun_conn_sync_product

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi jednoduchého alebo variabilného produktu smerom z EcoSun OASIS do e-shopu
/**
 * filter hook for product sync from EcoSun OASIS to eshop
 * @param array $product_eshop product request output to eshop
 * @param obj $product_ecosun EcoSun OASIS product data
 * @param array $images EcoSun OASIS product images
 * @return array final product request to eshop
 */
add_filter('tlw_ecosun_conn_sync_product', function($product_eshop, $product_ecosun, $images) {
   return $product_eshop;
}, 10, 3);

tlw_ecosun_conn_sync_product_variation

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi variantu produktu smerom z EcoSun OASIS do e-shopu
/**
 * filter hook for product variation sync from EcoSun OASIS to eshop
 * @param array $product_variation_eshop product variation request output to eshop
 * @param obj $product_ecosun EcoSun OASIS product data
 * @param array $images EcoSun OASIS product images
 * @return array final product variation request to eshop
 */
add_filter('tlw_ecosun_conn_sync_product_variation', function($product_variation_eshop, $product_ecosun, $images) {
   return $product_variation_eshop;
}, 10, 3);

tlw_ecosun_conn_sync_product_light

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi produktu v rámci „light“ synchronizácie smerom z EcoSun OASIS do e-shopu
/**
 * filter hook for product 'light' sync from EcoSun OASIS to eshop
 * @param array $product_eshop product request output to eshop
 * @param obj $product_ecosun EcoSun OASIS product data
 * @param array $placeholder product custom placeholder for updating product
 * @return array final product request to eshop
 */
add_filter('tlw_ecosun_conn_sync_product_light', function($product_eshop, $product_ecosun, $placeholder) {
   return $product_eshop;
}, 10, 3);

tlw_ecosun_conn_sync_product_variation_light

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi variantu produktu v rámci „light“ synchronizácie smerom z EcoSun OASIS do e-shopu
/**
 * filter hook for product variation 'light' sync from EcoSun OASIS to eshop
 * @param array $product_variation_eshop product variation request output to eshop
 * @param obj $product_ecosun EcoSun OASIS product data
 * @return array final product variation request to eshop
 */
add_filter('tlw_ecosun_conn_sync_product_variation_light', function($product_variation_eshop, $product_ecosun) {
   return $product_variation_eshop;
}, 10, 2);