DIY sync

WooCommerce KROS Fakturácia Connector


Zoznam action a filter hookov podporovaných pluginom WooCommerce KROS Fakturácia Connector. Uvedené hooky môžete používať v šablónach vašich e-shopov pridaním do súboru functions.php alebo použitím pluginu pre snippet hooky.

tlw_kros_fakturacia_conn_order_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi objednávky alebo faktúry smerom z e-shopu do KROS Fakturácie
/**
 * filter hook for order/invoice sync to KROS Fakturácia
 * @param array $order_sync order/invoice request output to KROS Fakturácia
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order/invoice request output to KROS Fakturácia
 */
add_filter('tlw_kros_fakturacia_conn_order_sync', function($order_sync, $order) {
   return $order_sync;
}, 10, 2);

tlw_kros_fakturacia_conn_order_item_product

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky produktu v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do KROS Fakturácie
/**
 * filter hook for order/invoice product item sync to KROS Fakturácia
 * @param array $order_item order/invoice product item request output to KROS Fakturácia
 * @param obj $item eshop order item data
 * @return array final order/invoice product item request to KROS Fakturácia
 */
add_filter('tlw_kros_fakturacia_conn_order_item_product', function($order_item, $item) {
   return $order_item;
}, 10, 2);

tlw_kros_fakturacia_conn_order_item_fee

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky extra poplatku v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do KROS Fakturácie
/**
 * filter hook for order/invoice fee item sync to KROS Fakturácia
 * @param array $order_fee order/invoice fee item request output to KROS Fakturácia
 * @param obj $item eshop order item data
 * @return array final order/invoice fee item request to KROS Fakturácia
 */
add_filter('tlw_kros_fakturacia_conn_order_item_fee', function($order_fee, $item) {
   return $order_fee;
}, 10, 2);

tlw_kros_fakturacia_conn_order_item_shipping

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky dopravy v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do KROS Fakturácie
/**
 * filter hook for order/invoice shipping item sync to KROS Fakturácia
 * @param array $order_shipping order/invoice shipping item request output to KROS Fakturácia
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order/invoice shipping item request to KROS Fakturácia
 */
add_filter('tlw_kros_fakturacia_conn_order_item_shipping', function($order_shipping, $order) {
   return $order_shipping;
}, 10, 2);