DIY sync

WooCommerce OBERON Connector


Zoznam action a filter hookov podporovaných pluginom WooCommerce OBERON Connector. Uvedené hooky môžete používať v šablónach vašich e-shopov pridaním do súboru functions.php alebo použitím pluginu pre snippet hooky.

tlw_wc_oberon_conn_sync_order

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi objednávky smerom z e-shopu do OBERON-u
/**
 * filter hook for order sync to OBERON
 * @param array $order_sync order request output to OBERON
 * @param obj $order eshop order data
 * @param array $custom_company_data company billing data
 * @return array final order request output to OBERON
 */
add_filter('tlw_wc_oberon_conn_sync_order', function($order_sync, $order, $custom_company_data) {
   return $order_sync;
}, 10, 3);

tlw_wc_oberon_conn_sync_order_product

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky produktu v objednávke smerom z e-shopu do OBERON-u
/**
 * filter hook for order product item sync to OBERON
 * @param array $order_item order product item request output to OBERON
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @param bool $foreign_currency whethear eshop order is in foreign currency
 * @param str $currency_rate currency rate of foreign currency
 * @return array final order product item request to OBERON
 */
add_filter('tlw_wc_oberon_conn_sync_order_product', function($order_item, $item, $order, $foreign_currency, $currency_rate) {
   return $order_item;
}, 10, 5);

tlw_wc_oberon_conn_sync_order_fee

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky extra poplatku v objednávke smerom z e-shopu do OBERON-u
/**
 * filter hook for order fee item sync to OBERON
 * @param array $order_item order fee item request output to OBERON
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @param bool $foreign_currency whethear eshop order is in foreign currency
 * @param str $currency_rate currency rate of foreign currency
 * @return array final order fee item request to OBERON
 */
add_filter('tlw_wc_oberon_conn_sync_order_fee', function($order_item, $item, $order, $foreign_currency, $currency_rate) {
   return $order_item;
}, 10, 5);

tlw_wc_oberon_conn_sync_order_shipping

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky dopravy v objednávke smerom z e-shopu do OBERON-u
/**
 * filter hook for order shipping item sync to OBERON
 * @param array $order_item order shipping item request output to OBERON
 * @param obj $order eshop order data
 * @param bool $foreign_currency whethear eshop order is in foreign currency
 * @param str $currency_rate currency rate of foreign currency
 * @return array final order shipping item request to OBERON
 */
add_filter('tlw_wc_oberon_conn_sync_order_shipping', function($order_item, $order, $foreign_currency, $currency_rate) {
   return $order_item;
}, 10, 4);

tlw_wc_oberon_conn_sync_product

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi jednoduchého alebo variabilného produktu smerom z OBERON-u do e-shopu
/**
 * filter hook for product sync from OBERON to eshop
 * @param array $product_eshop product request output to eshop
 * @param obj $product_oberon OBERON product data
 * @param array $oberon_images OBERON product images
 * @return array final product request to eshop
 */
add_filter('tlw_wc_oberon_conn_sync_product', function($product_eshop, $product_oberon, $oberon_images) {
   return $product_eshop;
}, 10, 3);

tlw_wc_oberon_conn_sync_product_variation

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi variantu produktu smerom z OBERON-u do e-shopu
/**
 * filter hook for product variation sync from OBERON to eshop
 * @param array $product_variation_eshop product variation request output to eshop
 * @param array $variation prepared product variation from OBERON product data
 * @param obj $product_oberon OBERON product data
 * @param array $oberon_images OBERON product images
 * @return array final product variation request to eshop
 */
add_filter('tlw_wc_oberon_conn_sync_product_variation', function($product_variation_eshop, $variation, $product_oberon, $oberon_images) {
   return $product_variation_eshop;
}, 10, 4);

tlw_wc_oberon_conn_sync_product_image

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi obrázka produktu smerom z OBERON-u do e-shopu
/**
 * filter hook for product image sync from OBERON to eshop
 * @param array $image_eshop product image request output to eshop
 * @param array $image_oberon OBERON product image data
 * @return array final product image request to eshop
 */
add_filter('tlw_wc_oberon_conn_sync_product_image', function($image_eshop, $image_oberon) {
   return $image_eshop;
}, 10, 2);