DIY sync

WooCommerce KROS Omega Connector


Zoznam action a filter hookov podporovaných pluginom WooCommerce KROS Omega Connector. Uvedené hooky môžete používať v šablónach vašich e-shopov pridaním do súboru functions.php alebo použitím pluginu pre snippet hooky.

tlw_omega_conn_order_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi objednávky alebo faktúry smerom z e-shopu do Omegy
/**
 * filter hook for order or invoice sync to Omega
 * @param array $order_sync order or invoice request output to Omega
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order or invoice request output to Omega
 */
add_filter('tlw_omega_conn_order_sync', function($order_sync, $order) {
   return $order_sync;
}, 10, 2);

tlw_omega_conn_order_sync_item_product

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky produktu v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do Omegy
/**
 * filter hook for order or invoice product item sync to Omega
 * @param array $order_item order or invoice product item request output to Omega
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $product eshop product data
 * @return array final order product item request to Omega
 */
add_filter('tlw_omega_conn_order_sync_item_product', function($order_item, $item, $product) {
   return $order_item;
}, 10, 3);

tlw_omega_conn_order_sync_item_fee

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky extra poplatku v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do Omegy
/**
 * filter hook for order or invoice fee item sync to Omega
 * @param array $order_item order or invoice fee item request output to Omega
 * @param obj $item eshop order item data
 * @return array final fee order item request to Omega
 */
add_filter('tlw_omega_conn_order_sync_item_fee', function($order_item, $item) {
   return $order_item;
}, 10, 2);

tlw_omega_conn_order_sync_item_shipping

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky dopravy v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do Omegy
/**
 * filter hook for order or invoice shipping item sync to Omega
 * @param array $order_item order or invoice shipping item request output to Omega
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final shipping order item request to Omega
 */
add_filter('tlw_omega_conn_order_sync_item_shipping', function($order_item, $order) {
   return $order_item;
}, 10, 2);

tlw_omega_conn_product_sync

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi jednoduchého alebo variabilného produktu smerom z Omegy do e-shopu
/**
 * filter hook for sync product request to eshop
 * @param arr $product_eshop eshop product data
 * @param obj $product_omega Omega product data
 * @return arr eshop product data request
 */
add_filter('tlw_omega_conn_product_sync', function($product_eshop, $product_omega) {
  return $product_eshop;
}, 10, 2);

tlw_omega_conn_product_variation_sync

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi variantu produktu smerom z Omegy do e-shopu
/**
 * filter hook for sync product variation request to eshop
 * @param arr $variation_eshop eshop product variation data
 * @param obj $product_omega Omega product data
 * @return arr eshop product variation data request
 */
add_filter('tlw_omega_conn_product_variation_sync', function($variation_eshop, $product_omega) {
  return $variation_eshop;
}, 10, 2);