DIY sync

WooCommerce Pharmacy HITT Connector


Zoznam action a filter hookov podporovaných pluginom WooCommerce Pharmacy HITT Connector. Uvedené hooky môžete používať v šablónach vašich e-shopov pridaním do súboru functions.php alebo použitím pluginu pre snippet hooky.

tlw_pharmacy_hitt_conn_order_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi objednávky smerom z e-shopu do Pharmacy HITT
/**
 * filter hook for order sync to Pharmacy HITT
 * @param arr $order_sync order request output to Pharmacy HITT
 * @param obj $order eshop order data
 * @return arr final order request output to Pharmacy HITT
 */
add_filter('tlw_pharmacy_hitt_conn_order_sync', function($order_sync, $order) {
   return $order_sync;
}, 10, 2);

tlw_pharmacy_hitt_conn_order_product

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky produktu v objednávke smerom z e-shopu do Pharmacy HITT
/**
 * filter hook for order product item sync to Pharmacy HITT
 * @param arr $order_item order product item request output to Pharmacy HITT
 * @param obj $item eshop order item data
 * @return arr final order product item request to Pharmacy HITT
 */
add_filter('tlw_pharmacy_hitt_conn_order_product', function($order_item, $item) {
   return $order_item;
}, 10, 2);

tlw_pharmacy_hitt_conn_order_fee

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky extra poplatku v objednávke smerom z e-shopu do Pharmacy HITT
/**
 * filter hook for order fee item sync to Pharmacy HITT
 * @param arr $order_item order fee item request output to Pharmacy HITT
 * @param obj $item eshop order item data
 * @return arr final fee order item request to Pharmacy HITT
 */
add_filter('tlw_pharmacy_hitt_conn_order_fee', function($order_item, $item) {
   return $order_item;
}, 10, 2);

tlw_pharmacy_hitt_conn_order_shippping

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky dopravy v objednávke smerom z e-shopu do Omegy
/**
 * filter hook for order shipping item sync to Pharmacy HITT
 * @param arr $order_item order shipping item request output to Pharmacy HITT
 * @param obj $order eshop order data
 * @return arr final shipping order item request to Pharmacy HITT
 */
add_filter('tlw_pharmacy_hitt_conn_order_shippping', function($order_item, $order) {
   return $order_item;
}, 10, 2);

tlw_pharmacy_hitt_conn_sync_product

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi jednoduchého alebo variabilného produktu smerom z Pharmacy HITT do e-shopu
/**
 * filter hook for sync product request to eshop
 * @param arr $product_eshop eshop product data
 * @param obj $product_hitt Pharmacy HITT product data
 * @return arr eshop product data request
 */
add_filter('tlw_pharmacy_hitt_conn_sync_product', function($product_eshop, $product_hitt) {
  return $product_eshop;
}, 10, 2);

tlw_pharmacy_hitt_conn_sync_product_variation

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi variantu produktu smerom z Pharmacy HITT do e-shopu
/**
 * filter hook for sync product variation request to eshop
 * @param arr $variation_eshop eshop product variation data
 * @param obj $product_hitt Pharmacy HITT product data
 * @return arr eshop product variation data request
 */
add_filter('tlw_pharmacy_hitt_conn_sync_product_variation', function($variation_eshop, $product_hitt) {
  return $variation_eshop;
}, 10, 2);