Generovanie zálohových faktúr z e-shopu do KROS Fakturácie

V našom plugine WooCommerce KROS Fakturácia Connector sme zapracovali možnosť generovať, okrem riadnych faktúr, aj zálohové faktúry z e-shop objednávok do KROS Fakturácie. Proces generovania, resp. synchronizácie je podobný ako pri riadnych faktúrach, v nastavení pluginu tvorí samostatnú sekciu, v ktorej si môžete zvoliť, pri ktorých spôsoboch platieb a stavoch objednávok sa majú zálohové faktúry generovať.

Samozrejmosťou je možnosť automaticky odosielať zálohové faktúry zákazníkom e-shopu. Obsah a textáciu mailu si môžete navoliť v rámci nastavenia pluginu.

Generovanie zálohových faktúr je zapracované od verzie pluginu v1.0.16.