Import faktúr z e-shopu do OBERON-u

V plugine WooCommerce OBERON Connector verzia 1.0.15 pribudla možnosť jednorazového exportu objednávok z e-shopu do XML súboru pre jeho import do agendy vydaných faktúr v OBERON-e. Túto akciu nájdete v nastavení pluginu v záložke Jednorazová synchronizácia pod možnosťou OBJEDNÁVKY: Export faktúr z e-shopu do OBERON-u.

Export faktúr z e-shopu do OBERON-u cez jednorazovú synchronizáciu pluginu WooCommerce OBERON Connector

Výstupom exportu je XML súbor, ktorý je následne možné manuálne importnúť do OBERON-u cez akciu XML komunikácia – hromadný import dokladov.

Postup importu faktúr do OBERON-u

  • V OBERON-e si otvorte agendu Kniha pohľadávok.
  • Cez tlačidlo Možnosti alebo pravým kliknutím myškou si vyberte možnosť XML komunikácia – hromadný import dokladov.
  • V rámci dialógového okna vložte XML súbor, ktorý ste vyexportovali v e-shope cez náš plugin.
  • V prípade, že položky objednávok z e-shopu chcete vo faktúrach v OBERON-e zaevidovať ako skladové položky (na základe toho môže dôjsť k odpočtu skladových kariet), je potrebné uplatniť nastavenie XML komunikácie.
  • Pre vykonanie importu faktúr kliknite na tlačidlo Importovať.
XML komunikácia - hromadný import dokladov v OBERON-e
Vloženie XML súboru pre import faktúr do OBERON-u
XML komunikácia pre import faktúr v OBERON-e

Nastavenie XML konunikácie pre odpočet skladových kariet v rámci importu faktúr

  • V OBERON-e cez horné menu Servis vyberte položku Nastavenia XML komunikácie.
  • Kliknite na tlačidlo Nový, zadajte názov napr. Import faktúr a kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.
  • V záložke Sklady označte sklad, z ktorého sa majú vykonávať odpočty skladových kariet.
  • V záložke Import v časti Synchronizácia položiek dokladu vyberte pri oboch možnostiach Číslo skladovej karty.
Vytvorenie XML komunikácie pre import faktúr v OBERON-e
Označenie skladu v OBERON-e pre XML komunikáciu
Definovanie importu dokladov (faktúr) v OBERON-e a synchronizácia položiek dokladu