Jednorazová synchronizácia vo WooCommerce Pohoda Connector

Okrem zapracovaných bugfixov, menších vylepšení synchronizačného procesu a vizuálnych úprav rozhrania pluginu WooCommerce Pohoda Connector pribudla v najnovšej verzii v1.1.22 aj nová funkcionalita – jednorazová synchronizácia. Tá umožňuje vykonávať manuálne importy z XML súborov z Pohody do e-shopu a súčasne aj exporty do XML súborov z e-shopu do Pohody.

Na čo je dobrá jednorazová synchronizácia

Primárnym cieľom jednorazovej synchronizácie je umožniť jednorazovo, resp. operatívne prenášať veľké množstvo dát z Pohody do e-shopu alebo opačne. Keďže pravidelná synchronizácia medzi Pohodou a e-shopom prebieha systémom server-to-server, rýchlosť a stabilita prenosu dát je zavislá na kvalite sieťovej infraštruktúry a na konfigurácii systémového prostredia webového servera, na ktorom beží e-shop. Ako príklad poslúži situácia, keď chcete z Pohody do e-shopu preniesť celú agendu Zásoby a celkový počet skladových kariet je vyšší ako 5 000. V takom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou priamy export do e-shopu nezbehne celý a webový server proces „vytimeoutuje“ (pokiaľ používate štandardný sharing webhosting, alebo VPS server máte nasetupovaný s určitými obmedzeniami a limitmi).

Pri manuálnom exporte alebo importe tento problém nenastáva, pretože buď proces spracovania funguje na princípe client-to-server, kedy je celý proces automaticky rozdelený na menšie várky, alebo dáta sú spracované interne v rámci systému (Pohoda).

Ako pracovať s XML importami a exportami

Jednorazová synchronizácia v našom plugine WooCommerce Pohoda Connector pracuje s XML súbormi. Buď ich generuje, alebo po vložení ich spracuváva. Dôležité je uvedomiť si, že spracovanie importu alebo exportu vychádza z nastavení synchronizácie v plugine (napr. podľa akej kľúčovej položky sa majú produkty synchronizovať, ktorá cenová hladina produktov sa má spracovať ako bežná predajná cena, apod.), preto odporúčame pred spustením importu/exportu preveriť si všetky nastavenia v našom plugine.

Možnosti jednorazovej akcie synchronizácie:

ZÁSOBY: Import produktov z Pohody do e-shopu

Produkty budú importnuté a aktualizované v e-shope z údajov vloženého XML súboru z Pohody.

 • V Pohode v agende Zásoby vykonáte export skladových kariet do XML súboru (vyfiltrujete si tie, ktoré potrebujete, označíte ich a v ponuke vyberiete Export do XML).
 • Zadáte cestu a názov súboru, do ktorého chcete spraviť export a následne vyberiete typ exportu Štandardný export XML POHODA.
 • V e-shope v nastavení nášho pluginu si otvoríte záložku Jednorazová synchronizácia.
 • Vyberiete možnosť akcie ZÁSOBY: Import produktov z Pohody do e-shopu a vložíte vygenerovaný XML súbor z Pohody.
 • Doba spracovania dát z XML súboru závisí od ich množstva, resp. od veľkosti samotného XML súboru (stav spracovania je priebežne zobrazovaný).
Vyfiltrovanie a označenie skladových kariet pre XML export
Vyfiltrovanie a označenie skladových kariet pre XML export
Výber cesty a zadanie názvu súboru pre export XML
Výber cesty a zadanie názvu súboru pre export XML
Výber typu exportu Štandardný export XML POHODA
Výber typu exportu Štandardný export XML POHODA
Import produktov (zásob) z Pohody do e-shopu
Import produktov (zásob) z Pohody do e-shopu cez plugin WooCommerce Pohoda Connector

ZÁSOBY: Import cenových akcií z Pohody do e-shopu

Cenové akcie produktov budú importnuté a aktualizované v e-shope z údajov vloženého XML súboru z Pohody.

 • V Pohode v agende Cenové akcie vykonáte export cenníkov do XML súboru (postup je podobný ako XML export produktov).
 • V e-shope v nastavení nášho pluginu si otvoríte záložku Jednorazová synchronizácia.
 • Vyberiete možnosť akcie ZÁSOBY: Import cenových akcií z Pohody do e-shopu a vložíte vygenerovaný XML súbor z Pohody.
 • Doba spracovania dát z XML súboru závisí od ich množstva, resp. od veľkosti samotného XML súboru (stav spracovania je priebežne zobrazovaný).
Import cenových akcií z Pohody do e-shopu
Import cenových akcií z Pohody do e-shopu cez plugin WooCommerce Pohoda Connector

ZÁSOBY: Export produktov z e-shopu do Pohody

Produkty budú exportnuté z e-shopu do Pohoda XML súboru.

 • V e-shope v nastavení nášho pluginu si otvoríte záložku Jednorazová synchronizácia.
 • Vyberiete možnosť akcie ZÁSOBY: Export produktov z e-shopu do Pohody a vyberiete Typ akciePridanie len nových produktov v Pohode / Aktualizácia len existujúcich produktov v Pohode.
 • Pri type akcie Pridanie len nových produktov v Pohode je potrebné vyplniť ďalšie položkySklad a Cenová skupina. Tieto položky sú povinné, inak import v Pohode nezbehne korektne.
 • Pri type akcie Aktualizácia len existujúcich produktov v Pohode je potrebné, aby každý importovaný produkt v e-shope obsahoval identifikátor (vyplnené katalógové číslo), podľa ktorého bude Pohoda vedieť skladovú kartu vyhľadať a aktualizovať.
 • Pri ďalšej voľbe si môžete zvoliť, či chcete exportovať všetky produkty vrátane variantov alebo len jednoduché produkty.
 • Vygenerujete XML súbor, ktorý vložíte do Pohody: Súbor > Dátová komunikácia > XML import/export…
 • Po zobrazení wizardu XML import/export… vložte XML súbor do položky Vstupný priečinok alebo súbor a postupujte podľa pokynov wizardu.
Export produktov z e-shopu do Pohoda XML súboru
Export produktov z e-shopu do Pohoda XML súboru cez plugin WooCommerce Pohoda Connector
Postup zobrazenia možnosti XML import/export... v Pohode
Postup zobrazenia možnosti XML import/export… v Pohode
Wizard importu XML súboru v Pohode
Wizard importu XML súboru v Pohode