Napojenie e-shopov na OBERON a ABRA Flexi

V prvej polovici roka 2022 sme vytvorili dva nové WooCommerce pluginy, ktoré zabezpečujú prepojenie a synchronizáciu WooCommerce e-shopov s účtovnými systémami OBERON a ABRA Flexi. Vďaka pluginom môžete optimalizovať workflow vybavovania vašich objednávok z e-shopov a eliminovať chybovosť, ktorá vzniká pri manuálnom prepise objednávok a údajov o zákazníkoch. Navyše, údaje o produktoch vrátane stavov na sklade sú v e-shopoch aktualizované podľa skladovej evidenie v účtovných systémoch.

WooCommerce OBERON Connector

Plugin obojsmerne synchronizuje údaje medzi e-shopom a OBERON-om. Nastavenie synchronizácie prebieha primárne v OBERON-e, tzn. časový interval a typy dát si spravujete v module OBERON Center, ktorý je súčasťou OBERON-u. V ňom si definujete, čo a kedy chcete synchronizovať.

Plugin vám z e-shopu do OBERON-u automaticky prenesie:

  • všetky údaje o zákazníkoch
  • všetky údaje o objednávkach

Z OBERON-u do e-shopu vám prenesie:

  • údaje o produktových kategóriách a ich stromovú štruktúru
  • údaje o produktoch (skladových kartách) – stavy na sklade, ceny, varianty, názvy a iné

Viac o plugine WooCommerce OBERON Connector ⟶

WooCommerce ABRA Flexi Connector

Plugin plnoautomatizovane synchronizuje údaje medzi e-shopom a ABRA Flexi. Správa synchronizácie prebieha len na strane pluginu v e-shope, kde si viete definovať, objednávky s ktorými stavmi sa majú preniesť do ABRA Flexi, z ktorých objednávok chcete v ABRA Flexi automaticky generovať zálohové alebo riadne faktúry, či sa majú faktúry posielať zákazníkom e-shopu a množstvo ďalších možností.

Pre prepojenie e-shopu s ABRA Flexi vám stačí zabezpečiť si len API prístup do ABRA Flexi a o všetko ostatné sa postará náš plugin.

Časový interval synchronizácie si riešite v nastavení pluginu a zadefinovaním cron jobu na hostingu.

Plugin vie z e-shopu do ABRA Flexi automaticky prenášať:

  • všetky údaje o zákazníkoch
  • všetky údaje o objednávkach a z nich potom generovať faktúry

Z ABRA Flexi do e-shopu si viete pravidelne prenášať:

  • údaje o produktoch – názvy, ceny, stavy na sklade, varianty, sklady a iné
  • automaticky alebo manuálne vygenerované faktúry
  • stavy objednávok

Viac o plugine WooCommerce ABRA Flexi Connector ⟶