Napojenie e-shopu na lekárenský systém Pharmacy HITT

V našom portfóliu pluginov pribudol nový plugin WooCommerce Pharmacy HITT Connector, ktorý sme vytvorili za účelom prepojenia a synchronizácie WooCommerce e-shopov s lekárenským systémom Pharmacy HITT od spoločnosti NRSYS. Plugin je vhodný najmä pre online agentúry alebo softhouse spoločnosti, ktoré sa venujú tvorbe WooCommerce e-shopov a ktoré majú klientov z lekárenského prostredia.

WooCommerce Pharmacy HITT Connector

Primárnym cieľom pluginu je synchronizovať skladové karty medzi predajňou (lekárňou) a e-shopom, a to najmä ich ceny a stavy na sklade z Pharmacy HITT smerom do e-shopu. Keďže v lekárni je pohyb tovaru veľmi dynamický, jeho automatická synchronizácia s e-shopom musí byť pravidelná, presná a stabilná. A to vie plugin zabezpečiť.

Samozrejmosťou je automatický prenos objednávok z e-shopu do Pharmacy HITT, v rámci ktorého je možné v plugine nastaviť aj automatické generovanie výdajok tovaru zo skladu. Pri generovaní objednávok sa vo Pharmacy HITT automaticky zapisujú aj údaje o zákazníkoch e-shopu.

Aby WooCommerce e-shop mohol komunikovať so systémom Pharmacy HITT, musí nad systémom bežať web servis, ktorý zabezpečuje odosielanie, prijímanie a spracovanie požiadaviek z e-shopu. Pre zriadenie web servisu je potrebná súčinnosť spoločnosti NRSYS, ktorej pracovníci vám radi poskytnú službu inštalácie a konfigurácie servisu. Ak Pharmacy HITT s web servisom už máte pripravený na prepojenie s e-shopom, celý spôsob synchronizácie riešite už len prostredníctvom nastavenia pluginu na strane e-shopu. V plugine si definujete, ktoré atribúty produktov sa maju v e-shope aktualizovať, ako často má synchronizácia bežať alebo objednávky s ktorými stavmi sa majú do Pharmacy HITT prenášať.

Pre otestovanie funkčnosti pluginu alebo jeho prvotnú konfiguráciu s Pharmacy HITT môžete využiť možnosť objednať si u nás demo verziu pluginu, ktorá je plnohodnotnou verziou na skúšobnú dobu 30 dní.

Viac o plugine WooCommerce Pharmacy HITT Connector