Označenie skladových kariet v Onixe len pre export do e-shopu

Ak používate náš plugin WooCommerce KROS Onix Connector na prepojenie systému KROS Onix s e-shopom, viete si označiť len tie skladové karty, ktoré chcete prenášať do e-shopu. Aby vám táto filtrácia korektne fungovala, je potrebné postupovať podľa tohto návodu:

1. Požiadajte pracovníkov KROS-u o inštaláciu a aktiváciu pluginu s kódom U_WCON_SI001 do vášho Onix-u. Tento Onix plugin vytvorí v detaile skladovej karty položku WooConn.sk: Export na e-shop. Jej zaškrtnutím označíte skladovú kartu, že sa má prenášať do e-shopu.

Označenie exportu skladovej karty z Onixu do e-shopu

2. V nastavení nášho pluginu WooCommerce > Nastavenia > Onix Connector > záložka Produkty zaškrtnite možnosť Filtrovať podľa príznaku „Export do e-shopu“.

Označenie filtrovania podľa príznaku Export do e-shopu z Onixu

Skladové karty, ktoré nebudú mať zaškrtnutú položku WooConn.sk: Export na e-shop, nebudú sa s e-shopom synchronizovať.