WooCommerce EcoSun OASIS Connector

169,00 

WooCommerce EcoSun OASIS Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a obchodným a skladovým informačným systémom EcoSun OASIS. Jednosmerne z WooCommerce do EcoSun OASIS sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch a kategóriách. Obojsmerne sú synchronizované údaje s väzbou na skladové zásoby, pri importe objednávky dochádza k odpočtu zásoby o objednané množstvo produktov. Správa objednávok prebieha na strane EcoSun OASIS.

V cene pluginu je zahrnutá aktualizácia na obdobie 1 roka.

Aktuálna verzia pluginu: 1.2.6

Objednávka rozšírenej technickej podpory

 • pomoc pri inštalácii a konfigurácii pluginu
 • zodpovedanie technických otázok
 • riešenie nahlásených chýb a problémov

Category:

EcoSun OASIS je obchodný a skladový informačný systém spoločnosti SunSoft. Systém obsahuje skladový, nákupný, odbytový, fakturačný a objednávkový modul.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce EcoSun OASIS Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce  do EcoSun OASIS.
 • Prenos objednávok z WooCommerce do EcoSun OASIS s väzbou na skladové zásoby.
 • Prenos základných údajov o produktoch / výrobkoch z EcoSun OASIS do WooCommerce (názvy produktov, varianty, predajné ceny, čísla produktov, počty kusov, kategórie, tovarové skupiny).
 • Prenos stavov objednávok z EcoSun OASIS do WooCommerce.

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce EcoSun OASIS Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas. V prípade potreby vieme konfiguráciu intervalu doplniť o ďalšie možnosti.

Jednorazová synchronizácia

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si z ponuky príslušnú možnosť a dáte ju vykonať.

 • Import všetkých produktov a kategórií z EcoSun OASIS do e-shopu podľa typu kategorizácie produktov (tovarové skupiny alebo stromová štruktúra multikategórií). Existujúce produkty a kategórie sa v e-shope aktualizujú (názvy, ceny, skladové stavy), nové produkty sa naimportujú ako koncepty, aby ich bolo možné v e-shope upraviť (popis, obrázky) a nakoniec vypublikovať. Importované produkty musia mať v EcoSun OASIS príznak webového obchodu.
 • Export všetkých zákazníkov z e-shopu do EcoSun OASIS. Noví zákazníci sú pridaní, existujúci sú aktualizovaní.
 • Export všetkých nových objednávok z e-shopu do EcoSun OASIS. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradené číslo objednávky z EcoSun OASIS. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli.
 • Aktualizácia stavov objednávok. Správu objednávok vykonávate len v EcoSun OASIS, zmeny stavov objednávok sa prejavia v e-shope.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a REST API EcoSunRAS.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce EcoSun OASIS Connector:

1. Zakúpte si licenciu systému EcoSun OASIS od spoločnosti SunSoft. Pracovníci SunSoft Vám systém radi pomôžu nainštalovať a zabezpečiť prístup do REST API EcoSunRAS.

2. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce EcoSun OASIS Connector z nášho e-shopu wooconn.sk.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový >  Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka EcoSun Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

 • Purchase code – obdržíte ho po zakúpení pluginu
 • EcoSun API URL (poskytne SunSoft)
 • Plánovač synchronizácie – zadajte časový interval synchronizácie medzi Vašim WooCommerce e-shopom a systémom EcoSun OASIS – buď v pravidelných časových intervaloch alebo raz denne.

6. Priraďte spôsoby platieb z EcoSun OASIS k spôsobom platieb, ktoré máte zadefinované v e-shope. Používané spôsoby platieb musia byť medzi oboma systémami vzájomne previazané.

7. Po uložení zmien sa zobrazia v ponuke všetky tovarové skupiny definované v EcoSun OASIS. Vyberte neskladové skupiny (tie, ktoré nechcete importovať do e-shopu ako produktovú štruktúru) a skupiny dopravy (tie, v ktorých máte definované položky pre dopravu).

8. Po uložení zmien prejdite na záložku Nastavenie dopravy. V nej priraďte spôsoby dopravy z EcoSun OASIS k spôsobom dopravy, ktoré máte zadefinované v e-shope. Používané spôsoby dopravy musia byť medzi oboma systémami vzájomne previazané.

 

WooCommerce EcoSun OASIS Connector nastavenie
Základné nastavenie pluginu WooCommerce EcoSun OASIS Connector

 

WooCommerce EcoSun OASIS Connector nastavenie dopravy
Nastavenie dopravy – priradenie spôsobov dopravy EcoSun OASIS k spôsobom dopravy e-shopu

 

WooCommerce EcoSun OASIS Connector jednorazová synchronizácia
Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie

 

WooCommerce EcoSun OASIS Connector logy
Zobrazovanie logov synchronizácie medzi e-shopom a REST API EcoSunRAS

 

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+

 

Ako nastaviť cron job

Aby plugin WooCommerce EcoSun OASIS Connector správne fungoval, je nutné nastaviť „cron job“ v časových intervaloch každých 5 minút. Viac informácií o možnostiach nastavenia cron jobu sa dozviete na FAQ.

 

Videonávod konfigurácie pluginu

Videonávod importu produktov

 

Videonávod exportu a aktualizácie objednávok