WooCommerce EcoSun OASIS Connector

199,00  s DPH (165,83  bez DPH)

WooCommerce EcoSun OASIS Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a obchodným a skladovým informačným systémom EcoSun OASIS. Jednosmerne z WooCommerce do EcoSun OASIS sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch a kategóriách. Obojsmerne sú synchronizované údaje s väzbou na skladové zásoby, pri importe objednávky dochádza k odpočtu zásoby o objednané množstvo produktov. Správa objednávok prebieha na strane EcoSun OASIS.

 • v cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok
 • aktualizácie na ďalší rok so zľavou 30 %
 • možnosť stiahnutia demo verzie
 • aktuálna verzia pluginu: 1.3.1 (15. 5. 2024, Changelog, DIY sync)

Objednávka licencie *

Základná cena pluginu platí pre 1 (sub)doménu. Pre viac (sub)domén si môžete vybrať cenovo zvýhodnený variant licencie:

Objednávka rozšírenej technickej podpory

 • pomoc pri inštalácii a konfigurácii pluginu
 • zodpovedanie technických otázok
 • riešenie nahlásených chýb a problémov
Category:

EcoSun OASIS je obchodný a skladový informačný systém spoločnosti SunSoft. Systém obsahuje skladový, nákupný, odbytový, fakturačný a objednávkový modul.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce EcoSun OASIS Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce  do EcoSun OASIS.
 • Prenos objednávok z WooCommerce do EcoSun OASIS s väzbou na skladové zásoby.
 • Prenos základných údajov o produktoch / výrobkoch z EcoSun OASIS do WooCommerce (názvy a popisy produktov, obrázky, varianty, predajné ceny, čísla produktov, počty kusov, kategórie, tovarové skupiny).
 • Prenos stavov objednávok z EcoSun OASIS do WooCommerce.

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce EcoSun OASIS Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas. V prípade potreby vieme konfiguráciu intervalu doplniť o ďalšie možnosti.

Jednorazová synchronizácia

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si z ponuky príslušnú možnosť a dáte ju vykonať.

 • Import všetkých produktov a kategórií z EcoSun OASIS do e-shopu podľa typu kategorizácie produktov (tovarové skupiny alebo stromová štruktúra multikategórií). Existujúce produkty a kategórie sa v e-shope aktualizujú (názvy, popisy, ceny, skladové stavy), nové produkty sa naimportujú ako koncepty, aby ich bolo možné v e-shope upraviť a nakoniec vypublikovať. Importované produkty musia mať v EcoSun OASIS príznak webového obchodu.
 • Import zmenených produktov a kategórií z EcoSun OASIS do e-shopu. Do e-shopu sa prenesú údaje len naposledy zmenených produktov a kategórií.
 • Export všetkých zákazníkov z e-shopu do EcoSun OASIS. Noví zákazníci sú pridaní, existujúci sú aktualizovaní.
 • Export všetkých nových objednávok z e-shopu do EcoSun OASIS. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradené číslo objednávky z EcoSun OASIS. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli.
 • Aktualizácia stavov objednávok. Správu objednávok vykonávate len v EcoSun OASIS, zmeny stavov objednávok sa prejavia v e-shope.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a REST API EcoSunRAS.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce EcoSun OASIS Connector:

1. Zakúpte si licenciu systému EcoSun OASIS od spoločnosti SunSoft. Pracovníci SunSoft Vám systém radi pomôžu nainštalovať a zabezpečiť prístup do REST API EcoSunRAS.

2. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce EcoSun OASIS Connector z nášho e-shopu wooconn.sk.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový >  Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka EcoSun Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

 • Purchase code – obdržíte ho po zakúpení pluginu
 • EcoSun API URL (poskytne SunSoft)
 • Plánovač synchronizácie – zadajte časový interval synchronizácie medzi Vašim WooCommerce e-shopom a systémom EcoSun OASIS – buď v pravidelných časových intervaloch alebo raz denne.

6. Priraďte spôsoby platieb z EcoSun OASIS k spôsobom platieb, ktoré máte zadefinované v e-shope. Používané spôsoby platieb musia byť medzi oboma systémami vzájomne previazané.

7. Po uložení zmien sa zobrazia v ponuke všetky tovarové skupiny definované v EcoSun OASIS. Vyberte neskladové skupiny (tie, ktoré nechcete importovať do e-shopu ako produktovú štruktúru) a skupiny dopravy (tie, v ktorých máte definované položky pre dopravu).

8. Po uložení zmien prejdite na záložku Nastavenie dopravy. V nej priraďte spôsoby dopravy z EcoSun OASIS k spôsobom dopravy, ktoré máte zadefinované v e-shope. Používané spôsoby dopravy musia byť medzi oboma systémami vzájomne previazané.

 

WooCommerce EcoSun OASIS Connector nastavenie
Základné nastavenie pluginu WooCommerce EcoSun OASIS Connector

 

WooCommerce EcoSun OASIS Connector nastavenie dopravy
Nastavenie dopravy – priradenie spôsobov dopravy EcoSun OASIS k spôsobom dopravy e-shopu

 

WooCommerce EcoSun OASIS Connector jednorazová synchronizácia
Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie

 

WooCommerce EcoSun OASIS Connector logy
Zobrazovanie logov synchronizácie medzi e-shopom a REST API EcoSunRAS

 

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+
EcoSun OASIS: 2.32.547
REST API EcoSunRAS: 1.1.127.0

 

Ako nastaviť cron job

Aby plugin WooCommerce EcoSun OASIS Connector správne fungoval, je nutné nastaviť „cron job“ v časových intervaloch každých 5 minút. Viac informácií o možnostiach nastavenia cron jobu sa dozviete na FAQ.

 

Videonávod konfigurácie pluginu

Ukážky vo videonávode simulujú prenos údajov cez jednorazovú synchronizáciu, ktorú po nastavení volania cron jobu na strane eshopu nebude potrebné vykonávať. Cron job bude synchronizáciu vykonávať automaticky podľa zvoleného časového intervalu v nastavení pluginu.

Videonávod importu produktov

 

Videonávod exportu a aktualizácie objednávok