WooCommerce FLOWii Connector

199,00  s DPH (165,83  bez DPH)

WooCommerce FLOWii Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a internetovou aplikáciou FLOWii. Jednosmerne z WooCommerce do FLOWii sú importované údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch.

 • v cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok
 • aktualizácie na ďalší rok so zľavou 30 %
 • možnosť stiahnutia demo verzie
 • aktuálna verzia pluginu: 1.2.39 (13. 5. 2022)

Objednávka rozšírenej licencie

Základná cena pluginu platí pre 2 domény (subdomény). Pre viac domén alebo subdomén si môžete podľa výberu objednať rozšírenú licenciu:

Objednávka rozšírenej technickej podpory

 • pomoc pri inštalácii a konfigurácii pluginu
 • zodpovedanie technických otázok
 • riešenie nahlásených chýb a problémov

Category:

FLOWii je komplexná internetová aplikácia, pomocou ktorej dokážete efektívne riadiť svoju firmu. Skladá sa z viacerých riešení – CRM, riadenie zákaziek, riadenie projektov, manažment úloh, fakturácia, evidencia príjmov a výdavkov, sklad, evidencia dochádzky zamestnancov.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce FLOWii Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce do FLOWii (sekcia Partneri).
 • Prenos zákazníkov z FLOWii (sekcia Partneri) do WooCommerce.
 • Prenos objednávok z WooCommerce do FLOWii (sekcia Fakturácia) s možnosťou vytvorenia zákazok.
 • Prenos základných údajov o produktoch / výrobkoch a ich kategóriách z FLOWii do WooCommerce (názvy produktov, predajné ceny, čísla produktov, počty kusov, stromová štruktúra kategórií).

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce FLOWii Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas. V prípade potreby vieme konfiguráciu intervalu doplniť o ďalšie možnosti.

Jednorazová synchronizácia

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si z ponuky príslušnú možnosť a dáte ju vykonať.

 • Import všetkých produktov a kategórií z FLOWii do e-shopu. Existujúce produkty a kategórie sa v e-shope aktualizujú (názvy, ceny, skladové stavy), nové produkty sa naimportujú ako koncepty, aby ich bolo možné v e-shope podľa potreby upraviť (popis, obrázky) a nakoniec vypublikovať.
 • Export všetkých zákazníkov z e-shopu do FLOWii. Noví zákazníci sú pridaní, existujúci sú aktualizovaní.
 • Import všetkých zákazníkov z FLOWii do e-shopu. Noví zákazníci sú pridaní, existujúci sú spárovaní medzi FLOWii a e-shopom.
 • Export všetkých nových objednávok z e-shopu do FLOWii. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradené číslo objednávky z FLOWii. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka čomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli.
 • Export všetkých doterajších objednávok z e-shopu do FLOWii. Ak už máte v e-shope objednávky, ktoré boli vygenerované ešte pred inštaláciou a aktiváciou FLOWii Connectora, môžete si ich všetky preniesť do FLOWii.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a REST API FLOWii.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce FLOWii Connector:

1. Zakúpte si potrebnú licenciu aplikácie FLOWii.

2. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce FLOWii Connector z nášho e-shopu wooconn.sk.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový >  Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka FLOWii Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

 • Purchase code – obdržíte ho po zakúpení pluginu
 • Prihlasovací e-mail a heslo do FLOWii – údaje z Vašej registrácie do FLOWii
 • FLOWii API kľúč – získate ho podľa tohto návodu
 • Plánovač synchronizácie – zadajte časový interval synchronizácie medzi Vašim WooCommerce e-shopom a aplikáciou FLOWii – buď v pravidelných časových intervaloch alebo raz denne.

6. Po uložení zmien sa nadviaže a overí spojenie Vášho e-shopu s FLOWii. Ak je spojenie úspešné, ponúknu sa Vám údaje z Vášho FLOWii účtu.

7. Vyberte názov dodávateľskej firmy, pod ktorou sa majú vo FLOWii generovať objednávky z e-shopu. Priraďte typ zákazníka, pod ktorým majú byť zákazníci prenesení do FLOWii do sekcie Partneri. Priraďte typ jednotiek pre neskladové (necenníkové) položky, ktoré sa majú zobrazovať v objednávkach vo FLOWii.

8. Vyberte neskladové kategórie (tie, ktoré nechcete importovať z FLOWii do e-shopu ako produktovú štruktúru) a kategórie dopravy (tie, v ktorých máte vo FLOWii definované položky pre dopravu).

9. Po uložení zmien prejdite na záložku Nastavenie dopravy. V nej priraďte spôsoby dopravy z FLOWii k spôsobom dopravy, ktoré máte zadefinované v e-shope. Používané spôsoby dopravy musia byť medzi oboma systémami vzájomne previazané.

10. Po uložení zmien prejdite na záložku Nastavenie platby. V nej priraďte spôsoby úhrad z FLOWii k spôsobom platieb, ktoré máte zadefinované v e-shope. Používané spôsoby platieb musia byť medzi oboma systémami vzájomne previazané.

 

WooCommerce FLOWii Connector nastavenie
Základné nastavenie pluginu WooCommerce FLOWii Connector

 

WooCommerce FLOWii Connector doprava
Nastavenie dopravy – priradenie spôsobov dopravy FLOWii k spôsobom dopravy e-shopu

 

WooCommerce FLOWii Connector platby
Nastavenie platieb – priradenie spôsobov platieb FLOWii k spôsobom platieb e-shopu

 

WooCommerce FLOWii Connector jednorazová synchronizácia
Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie

 

WooCommerce FLOWii Connector logy
Zobrazovanie logov synchronizácie medzi e-shopom a REST API FLOWii

 

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+

Ako nastaviť cron job

Aby plugin WooCommerce FLOWii Connector správne fungoval, je nutné nastaviť „cron job“ v časových intervaloch každých 5 minút. Viac informácií o možnostiach nastavenia cron jobu sa dozviete na FAQ.

Videonávod konfigurácie pluginu

Ukážky vo videonávode simulujú prenos údajov cez jednorazovú synchronizáciu, ktorú po nastavení volania cron jobu na strane eshopu nebude potrebné vykonávať. Cron job bude synchronizáciu vykonávať automaticky podľa zvoleného časového intervalu v nastavení pluginu.

Videonávod importu produktov

Videonávod exportu objednávok