WooCommerce FLOWii Connector

WooCommerce FLOWii Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a internetovou aplikáciou FLOWii. Jednosmerne z WooCommerce do FLOWii sú importované údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch. Obojsmerne sú synchronizované údaje s väzbou na skladové zásoby, pri importe objednávky dochádza k odpočtu zásoby o objednané množstvo produktov.

Plugin momentálne vyvíjame, predbežný záujem, otázky alebo návrhy nám môžete posielať cez kontaktný formulár.

Kategórie:

FLOWii je komplexná internetová aplikácia, pomocou ktorej dokážete efektívne riadiť svoju firmu. Skladá sa z viacerých riešení – CRM, riadenie zákaziek, riadenie projektov, manažment úloh, fakturácia, evidencia príjmov a výdavkov, sklad, evidencia dochádzky zamestnancov.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce FLOWii Connector

  • Prenos zákazníkov z WooCommerce  do FLOWii sekcie Partneri.
  • Prenos objednávok z WooCommerce do FLOWii s väzbou na skladové zásoby.
  • Prenos základných údajov o produktoch / výrobkoch a ich kategóriách z FLOWii do WooCommerce (názvy produktov, predajné ceny, čísla produktov, počty kusov, stromová štruktúra kategórií).
  • Pripravujeme ďalšie možnosti synchronizácie.

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce FLOWii Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas. V prípade potreby vieme konfiguráciu intervalu doplniť o ďalšie možnosti.

Jednorazová synchronizácia a logy

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si túto možnosť z ponuky a dáte ju vykonať.

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované aj logy synchronizácie medzi e-shopom a API FLOWii.