WooCommerce MK Soft Connector

199,00 

WooCommerce MK Soft Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a ekonomickým systémom MK soft. Jednosmerne z WooCommerce do MK soft sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch a kategóriách. Správa objednávok prebieha na strane MK soft, stavy objednávok je možné exportovať do e-shopu.

V cene pluginu je zahrnutá aktualizácia a technická podpora na obdobie 1 roka.

Aktuálna verzia pluginu: 1.0.1

Category:

MK soft je ekonomický systém spoločnosti MK-Soft, s.r.o. Systém obsahuje moduly: jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, sklad a CRM. Sklad je možné rozširovať o ďalšie doplnkové moduly.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce MK Soft Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce do MK soft.
 • Prenos objednávok z WooCommerce do MK soft.
 • Prenos základných údajov o produktoch z MK soft do WooCommerce (názvy produktov, varianty, predajné ceny, čísla produktov, počty kusov, kategórie).
 • Prenos stavov objednávok z MK soft do WooCommerce.

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

Správa synchronizácie prebieha na strane systému MK soft v rámci plánovača úloh, kde je možné definovať pravidelný časový interval alebo presný čas synchronizácie. Viac info Postup definovania exportu/importu v MK soft.

Jednorazová synchronizácia

Všetky pravidelné prenosy dát je možné spúšťať aj jednorazovo, manuálne v systéme MK soft.

 • Import všetkých produktov a kategórií z MK soft do e-shopu. Existujúce produkty a kategórie sa v e-shope aktualizujú (názvy, ceny, skladové stavy), nové produkty sa naimportujú ako koncepty, aby ich bolo možné v e-shope upraviť (popis, obrázky) a nakoniec vypublikovať.
 • Export všetkých zákazníkov z e-shopu do MK soft. Noví zákazníci sú pridaní, existujúci sú aktualizovaní. Export neprebieha samostatne, ale je súčasťou exportu objednávok z e-shopu do MK soft.
 • Export všetkých nových objednávok z e-shopu do MK soft. Úspešne prenesenej objednávke je priradený dátum a čas synchronizácie, ktorý sa zobrazuje v e-shope v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli.
 • Aktualizácia stavov objednávok. Správu objednávok vykonávate v MK soft, zmeny stavov objednávok sa manuálne exportujú do e-shopu.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a MK soft.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce MK Soft Connector:

1. Zakúpte si licenciu ekonomického systému MK soft od spoločnosti MK-Soft, s.r.o.

2. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce MK Soft Connector z nášho e-shopu wooconn.sk.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový > Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka MK Soft Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

6. Zadajte identifikátory (numerické označenie) produktových skupín z MK soft, do ktorých sú zatriedené produkty a ktoré chcete importovať do e-shopu. Zadajte identifikátory aj pre skupinové položky produktov, prostredníctvom ktorých je možné definovať varianty produktov.

7. Zadajte identifikátory (PLU) produktov z cenníka MK soft, ktoré máte definované ako služby, resp. ako spôsob dopravy. Spôsoby dopravy z e-shopu musia byť vzájomne previazané týmito identifikátormi z MK soft.

 

WooCommerce MK Soft Connector nastavenie
Základné nastavenie pluginu WooCommerce MK Soft Connector

 

Postup definovania exportu/importu v MK soft

Po konfigurácii pluginu WooCommerce MK Soft Connector je nutné nakonfigurovať nastavenie exportu a importu dát v systéme MK soft.

1. Zadefinujte všetky potrebné URL pripojenia – v MK soft si otvorte sekciu URL pripojenia na tejto ceste: Číselníky C > Ostatné > URL pripojenia a vytvorte tieto 3 nové pripojenia na Váš e-shop:

 • https://www.vasadomena.sk/wp-json/api/wc-mksoft-connector/import-products
 • https://www.vasadomena.sk/wp-json/api/wc-mksoft-connector/export-orders
 • https://www.vasadomena.sk/wp-json/api/wc-mksoft-connector/status-orders

2. Každé URL pripojenie musí obsahovať unikátny kód, popis a basic autentifikáciu. Prihlasovacie meno a heslo basic autentifikácie sa musí zhodovať s týmito údajmi v nastavení pluginu WooCommerce MK Soft Connector vo Vašom e-shope.

3. Po zadefinovaní URL pripojení ďalej zadefinujte export/import údajov na tejto ceste: Systémové služby > Export / import údajov. Vytvorte tieto 2 nové exporty a importy:

 • WooCommerce – export produktov do eshopu
  – Typ: E-CENESHOP2
  – Formát súboru: MKS-XML2
  – Cieľový priečinok: URL:ESHOP1
 • WooCommerce – import objednávok z eshopu
  – Typ: I-OPESHOP
  – Formát súboru: UNI-API
  – Import zo súboru: URL:ESHOP2
  – Kľúčová položka v cenníku na spárovanie: PLU
  – Prepísať existujúcu objednávku: podľa potreby zaškrtnite políčko
  – Spracovanie neznámych položiek: D
  – Typ dokladu: podľa potreby vyberte z číselníka, napríklad OP
  – Sklad: podľa potreby vyberte sklad

4. Po zadefinovaní exportu a importu údajov si môžete vytvoriť pravidelné volania týchto úloh, a to v Plánovači úloh na ceste: Systémové služby > Plánovač úloh. V záložke Export / import si pridajte naplánovanú úlohu, vyplňte všetky potrebné údaje (popis, dni a čas spúšťania úlohy) a v položke Export / import vyberte príslušnú úlohu, ktorú ste si vytvorili v bode 3.

5. Import produktov odporúčame nastaviť napríklad na každých 60 minút, export objednávok napríklad na každých 5 minút. Vzhľadom na to, že import produktov vykonáva spracovanie údajov všetkých produktov, treba počítať s dlhším behom úlohy, preto treba zvážiť, ako často je potrebné aktualizovať produkty vo Vašom e-shope.

6. Po pridaní úloh aktivujte službu na automatické spúšťanie naplánovaných úloh.

 

MK soft URL pripojenia
Zadefinovanie URL pripojení na e-shop v systéme MK soft

 

MK soft export produktov
Vytvorenie exportu produktov do e-shopu v systéme MK soft

 

MK soft import objednávok
Vytvorenie importu objednávok z e-shopu v systéme MK soft

 

MK soft plánovač úloh export produktov
Definovanie naplánovanej úlohy exportu produktov do e-shopu v rámci plánovača úloh v systéme MK soft

 

MK soft plánovač úloh import objednávok
Definovanie naplánovanej úlohy importu objednávok z e-shopu v rámci plánovača úloh v systéme MK soft

 

MK soft plánovač úloh
Plánovač úloh s naplánovanými úlohami v systéme MK soft

 

Kompatibilia pluginu

WordPress: 5.4.0+
WooCommerce: 4.2.0+
PHP: 7.2+

 

Videonávod konfigurácie pluginu

Videonávod importu produktov a kategórií

Videonávod exportu a aktualizácie objednávok