WooCommerce KROS Onix Connector

199,00  s DPH (165,83  bez DPH)

WooCommerce KROS Onix Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a podnikovým informačným systémom KROS Onix. Jednosmerne z WooCommerce do Onixu sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach s možnosťou generovania faktúr. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch a ich skupinách. Obojsmerne sú synchronizované údaje s väzbou na skladové zásoby, pri importe objednávky dochádza k odpočtu zásoby o objednané množstvo produktov. Správa objednávok prebieha na strane Onixu.

 • v cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok
 • aktualizácie na ďalší rok so zľavou 30 %
 • možnosť stiahnutia demo verzie
 • aktuálna verzia pluginu: 1.0.25 (16. 5. 2024, Changelog, DIY sync)

Objednávka licencie *

Základná cena pluginu platí pre 1 (sub)doménu. Pre viac (sub)domén si môžete vybrať cenovo zvýhodnený variant licencie:

Objednávka rozšírenej technickej podpory

 • pomoc pri inštalácii a konfigurácii pluginu
 • zodpovedanie technických otázok
 • riešenie nahlásených chýb a problémov
Category:

KROS Onix je komplexný podnikový informačný systém spoločnosti KROS. Systém obsahuje okrem skladového, fakturačného, objednávkového a účtovníckeho modulu množstvo ďalších modulov, ktoré využijete pri svojom podnikaní. Systém KROS Onix je možné rozšíriť aj o ďalšie doplnky.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce KROS Onix Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce do Onixu.
 • Prenos objednávok z WooCommerce do Onixu s väzbou na skladové zásoby s možnosťou automatického generovania faktúr.
 • Prenos produktov (skladových kariet) z Onixu do WooCommerce (názvy a popisy produktov, predajné ceny, stavy na sklade, obrázky, skupiny produktov a ďalšie údaje).
 • Prenos stavov objednávok z Onixu do WooCommerce.

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce KROS Onix Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas. V prípade potreby vieme konfiguráciu intervalu doplniť o ďalšie možnosti.

Jednorazová synchronizácia

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si z ponuky príslušnú možnosť a dáte ju vykonať.

 • Import všetkých produktov a ich skupín z Onixu do e-shopu. Existujúce produkty a skupiny sa v e-shope zaktualizujú (názvy, popisy, ceny, skladové stavy), nové produkty sa naimportujú ako koncepty alebo ako prednastavené stavy definované v plugine.
 • Import len zmenených produktov a ich skupín z Onixu do e-shopu. Existujúce produkty a skupiny sa v e-shope zaktualizujú (názvy, popisy, ceny, skladové stavy), nové produkty sa naimportujú ako koncepty alebo ako prednastavené stavy definované v plugine.
 • Export nových objednávok z e-shopu do Onixu. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradené číslo objednávky z Onixu. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli. V rámci exportu objednávok je možné si nastaviť, aby sa z nich automaticky v Onixe vytvárali aj faktúry.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a REST API Onixu.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce KROS Onix Connector:

1. Od spoločnosti KROS si zakúpte licenciu systému Onix s aktivovaným modulom Web API. Všetky dôležité informácie spolu s implementáciou Web API Vám radi poskytnú pracovníci spoločnosti KROS.

2. Zakúpte a stiahnite si náš plugin WooCommerce KROS Onix Connector z e-shopu wooconn.sk.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový > Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka Onix Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

 • Purchase code – obdržíte ho po zakúpení nášho pluginu
 • Onix API URL – získate od správcu servera, na ktorom Vám beží Onix
 • Onix API token – autorizačný token získate podľa tohto návodu
 • Absolútna cesta k databáze Onixu – získate ju podľa tohto návodu
 • Plánovač synchronizácie – zadajte časový interval synchronizácie medzi Vašim WooCommerce e-shopom a systémom Onix – buď v pravidelných časových intervaloch alebo raz denne
 • ID typu dokladu došlých objednávok, prípadne ID typu dokladu faktúr, ak ich chcete automaticky v Onixe generovať

6. Zadefinujte nastavenie synchronizácie produktov – podľa akej kľúčovej položky sa majú synchronizovať a ďalšie nastavenia súvisiace so skladovými kartami.

7. Podľa potreby nastavte synchronizáciu stavov objednávok a zákazníkov.

 

Základné nastavenie pluginu WooCommerce KROS Onix Connector
Základné nastavenie pluginu WooCommerce KROS Onix Connector

 

Nastavenie produktov - definovanie spôsobu synchronizácie skladových kariet a ich vlastností
Nastavenie produktov – definovanie spôsobu synchronizácie skladových kariet a ich vlastností

 

Nastavenie synchronizácie objednávok a faktúr z e-shopu do KROS Onix
Nastavenie synchronizácie objednávok a faktúr z e-shopu do Onixu

 

Nastavenie stavov objednávok - priradenie stavov z Onixu k stavom v e-shope
Nastavenie stavov objednávok – priradenie stavov z Onixu k stavom v e-shope

 

Nastavenie custom meta dát zákazníkov, ktoré sa majú prenášať do Onixu
Nastavenie custom meta dát zákazníkov, ktoré sa majú prenášať do Onixu

 

Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie
Možnosti voľby jednorazovej akcie synchronizácie

 

Chronologické zobrazovanie logov obojsmernej synchronizácie medzi e-shopom a Onixom
Prehľadné a chronologické zobrazenie logov obojsmernej synchronizácie medzi e-shopom a Onixom

 

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+

 

Ako nastaviť cron job

Aby plugin WooCommerce KROS Onix Connector správne fungoval, je nutné nastaviť „cron job“ v časových intervaloch každých 5 minút. Viac informácií o možnostiach nastavenia cron jobu sa dozviete na FAQ.

Videonávod konfigurácie pluginu

Ukážky vo videonávode simulujú prenos údajov cez jednorazovú synchronizáciu, ktorú po nastavení volania cron jobu na strane e-shopu nebude potrebné vykonávať. Cron job bude synchronizáciu vykonávať automaticky podľa zvoleného časového intervalu v nastavení pluginu.

Videonávod importu produktov

Videonávod exportu objednávok a vytvorenia faktúr