WooCommerce KROS Onix Connector

239,00  s DPH (199,17  bez DPH)

WooCommerce KROS Onix Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a podnikovým informačným systémom KROS Onix. Jednosmerne z WooCommerce do Onixu sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach s možnosťou generovania faktúr. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch a ich skupinách. Obojsmerne sú synchronizované údaje s väzbou na skladové zásoby, pri importe objednávky dochádza k odpočtu zásoby o objednané množstvo produktov. Správa objednávok prebieha na strane Onixu.

 • v cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok
 • aktualizácie na ďalší rok so zľavou 30 %
 • možnosť stiahnutia demo verzie
 • aktuálna verzia pluginu: 1.0.6 (12. 7. 2022)

Objednávka rozšírenej licencie

Základná cena pluginu platí pre 2 domény (subdomény). Pre viac domén alebo subdomén si môžete podľa výberu objednať rozšírenú licenciu:

Objednávka rozšírenej technickej podpory

 • pomoc pri inštalácii a konfigurácii pluginu
 • zodpovedanie technických otázok
 • riešenie nahlásených chýb a problémov

Category:

KROS Onix je komplexný podnikový informačný systém spoločnosti KROS. Systém obsahuje okrem skladového, fakturačného, objednávkového a účtovníckeho modulu množstvo ďalších modulov, ktoré využijete pri svojom podnikaní. Systém KROS Onix je možné rozšíriť aj o ďalšie doplnky.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce KROS Onix Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce do Onixu.
 • Prenos objednávok z WooCommerce do Onixu s väzbou na skladové zásoby s možnosťou automatizovaného generovania faktúr.
 • Prenos produktov (skladových kariet) z Onixu do WooCommerce (názvy a popisy produktov, predajné ceny, stavy na sklade, skupiny produktov a ďalšie údaje).
 • Prenos stavov objednávok z Onixu do WooCommerce.

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce KROS Onix Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas. V prípade potreby vieme konfiguráciu intervalu doplniť o ďalšie možnosti.

Jednorazová synchronizácia

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si z ponuky príslušnú možnosť a dáte ju vykonať.

 • Import všetkých produktov a ich skupín z Onixu do e-shopu. Existujúce produkty a skupiny sa v e-shope zaktualizujú (názvy, popisy, ceny, skladové stavy), nové produkty sa naimportujú ako koncepty alebo ako prednastavené stavy definované v plugine.
 • Import len zmenených produktov a ich skupín z Onixu do e-shopu. Existujúce produkty a skupiny sa v e-shope zaktualizujú (názvy, popisy, ceny, skladové stavy), nové produkty sa naimportujú ako koncepty alebo ako prednastavené stavy definované v plugine.
 • Export nových objednávok z e-shopu do Onixu. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradené číslo objednávky z Onixu. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli. V rámci exportu objednávok je možné si nastaviť, aby sa z nich automaticky v Onixe vytvárali aj faktúry.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a REST API Onixu.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce KROS Onix Connector:

1. Od spoločnosti KROS si zakúpte licenciu systému Onix s aktivovaným modulom Web API. Všetky dôležité informácie spolu s implementáciou Web API Vám radi poskytnú pracovníci spoločnosti KROS.

2. Zakúpte a stiahnite si náš plugin WooCommerce KROS Onix Connector z e-shopu wooconn.sk.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový > Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka Onix Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

 • Purchase code – obdržíte ho po zakúpení nášho pluginu
 • Onix API URL – získate od správcu servera, na ktorom Vám beží Onix
 • Onix API token – autorizačný token získate podľa tohto návodu
 • Absolútna cesta k databáze Onixu – získate ju podľa tohto návodu
 • Plánovač synchronizácie – zadajte časový interval synchronizácie medzi Vašim WooCommerce e-shopom a systémom Onix – buď v pravidelných časových intervaloch alebo raz denne
 • ID typu dokladu došlých objednávok, prípadne ID typu dokladu faktúr, ak ich chcete automaticky v Onixe generovať

6. Zadefinujte nastavenie synchronizácie produktov – podľa akej kľúčovej položky sa majú synchronizovať a ďalšie nastavenia súvisiace so skladovými kartami.

7. Podľa potreby nastavte synchronizáciu stavov objednávok a zákazníkov.

 

WooCommerce KROS Onix Connector nastavenie
Základné nastavenie pluginu WooCommerce KROS Onix Connector

 

WooCommerce KROS Onix Connector nastavenie produktov
Nastavenie produktov – definovanie spôsobu synchronizácie skladových kariet a ich vlastností

 

WooCommerce KROS Onix Connector stavy objednávok
Nastavenie stavov objednávok – priradenie stavov z Onixu k stavom v e-shope

 

WooCommerce KROS Onix Connector jednorazová synchronizácia
Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie

 

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+

 

Ako nastaviť cron job

Aby plugin WooCommerce KROS Onix Connector správne fungoval, je nutné nastaviť „cron job“ v časových intervaloch každých 5 minút. Viac informácií o možnostiach nastavenia cron jobu sa dozviete na FAQ.

Videonávod konfigurácie pluginu

Ukážky vo videonávode simulujú prenos údajov cez jednorazovú synchronizáciu, ktorú po nastavení volania cron jobu na strane e-shopu nebude potrebné vykonávať. Cron job bude synchronizáciu vykonávať automaticky podľa zvoleného časového intervalu v nastavení pluginu.

Videonávod importu produktov

Videonávod exportu objednávok a vytvorenia faktúr