WooCommerce Pohoda Connector

329,00  s DPH (274,17  bez DPH)

WooCommerce Pohoda Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a ekonomickým systémom Pohoda. Jednosmerne z WooCommerce do Pohody sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach s možnosťou generovania faktúr a ich odosielania zákazníkom. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch a kategóriách. Správa objednávok prebieha na strane Pohody, stavy objednávok sú exportované do e-shopu.

Súčasťou inštalačného balíka je aj lokálny konektor WooCommerce Pohoda Connector Batch, ktorý sa konfiguruje na lokálnom počítači, na ktorom beží Pohoda, resp. na ktorom je remote prístup k Pohode.

Plugin je kompatibilný so slovenskými a českými verziami Pohody.

Pre manuálny export objednávok z e-shopu a ich import vo forme faktúr do Pohody môžete využiť plugin WooCommerce Pohoda Exporter.

 • v cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok
 • aktualizácie na ďalší rok so zľavou 30 %
 • možnosť stiahnutia demo verzie
 • aktuálna verzia pluginu: 1.3.5 (14. 6. 2024, Changelog, Troubleshooting, DIY sync)
 • aktuálna verzia batch konektora: 1.0.26 (30. 4. 2024)

Objednávka licencie *

Základná cena pluginu platí pre 1 (sub)doménu. Pre viac (sub)domén si môžete vybrať cenovo zvýhodnený variant licencie:

Objednávka rozšírenej technickej podpory

 • pomoc pri inštalácii a konfigurácii pluginu
 • zodpovedanie technických otázok
 • riešenie nahlásených chýb a problémov
Category:

Pohoda je komplexný ekonomický systém spoločnosti STORMWARE, s.r.o. na vedenie účtovných, skladových, majetkových, mzdových a ďalších agend a na riadenie firmy.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce Pohoda Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce do Pohody a opačne.
 • Prenos objednávok z WooCommerce do Pohody s možnosťou generovania vydaných a zálohových faktúr vrátane výdajok.
 • Prenos údajov o produktoch z Pohody do WooCommerce (názvy produktov, varianty, predajné ceny, akciové ceny, stav na sklade, kategórie, parametre, obrázky, súvisiace súbory).
 • Prenos stavov objednávok z Pohody do WooCommerce.
 • Automatické posielanie e-mailových Pohoda faktúr zákazníkom priamo z e-shopu podľa vybraných spôsobov platieb a stavov objednávok.
 • Automatický prepočet zahraničnej meny na základnú menu v Pohode podľa aktuálneho kurzu ECB a ČNB.
 • Manuálny import produktov, akciových cenníkov a zákazníkov z Pohody do WooCommerce (z Pohoda XML súboru).
 • Manuálny export všetkých produktov z e-shopu do XML súboru pre jeho import do Pohody (pridanie nových skladových kariet, aktualizácia už existujúcich skladových kariet).
 • Automatický prenos nových produktov z e-shopu do Pohody s možnosťou generovania príjemky na sklad.

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

Správa synchronizácie prebieha na strane systému Pohoda prostredníctvom lokálneho konektora WooCommerce Pohoda Connector Batch, ktorý je súčasťou inštalačného balíka WooCommerce Pohoda Connector. Tento „batch“ konektor je potrebné skopírovať a nakonfigurovať na lokálny počítač, na ktorom beží systém Pohoda. Viac info Postup konfigurácie WooCommerce Pohoda Connector Batch.

Synchronizácia dát

Všetky pravidelné prenosy dát je možné spúšťať aj jednorazovo, resp. manuálne spúšťaním konektora WooCommerce Pohoda Connector Batch.

 • Import všetkých produktov a kategórií z Pohody do e-shopu. Existujúce produkty a kategórie sa v e-shope aktualizujú (názvy, ceny, skladové stavy, parametre), nové produkty sa naimportujú ako koncepty, aby ich bolo možné v e-shope upraviť (popis, obrázky) a nakoniec vypublikovať.
 • Export všetkých zákazníkov z e-shopu do Pohody. Noví zákazníci sú pridaní, existujúci sú aktualizovaní. Export neprebieha samostatne, ale je súčasťou exportu objednávok z e-shopu do Pohody.
 • Export všetkých nových objednávok z e-shopu do Pohody. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradený dátum a čas synchronizácie a číslo objednávky z Pohody. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli. V rámci exportu objednávok je možné si nastaviť, aby sa z nich automaticky v Pohode vytvárali aj faktúry a do e-shopu prenášali ich PDF tlačové zostavy a e-mailom posielali zákazníkom.
 • Aktualizácia stavov objednávok. Správu objednávok vykonávate v systéme Pohoda, zmeny stavov objednávok sa automaticky exportujú do e-shopu.
 • Export akciových cenníkov z Pohody do e-shopu. Zľavnené ceny z týchto cenníkov sa priradia k produktom v e-shope a nadefinuje sa časový plán ich zobrazovania.
 • Export zákazníkov z Pohody do e-shopu. Detekcia existujúcich zákazníkov prebieha na základe e-mailovej adresy registrovaného zákazníka v e-shope.
 • Export individuálnych zliav (cien) z Pohody do e-shopu. Individuálne zľavy produktov sa priradia k registrovaným zákazníkom v e-shope.
 • Import nových produktov z e-shopu do Pohody s možnosťou automatického generovania príjemky na sklad v Pohode.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a Pohodou.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce Pohoda Connector:

1. Zakúpte si licenciu ekonomického systému Pohoda od spoločnosti STORMWARE, s.r.o.

2. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce Pohoda Connector z nášho e-shopu wooconn.sk. Súčasťou inštalačného balíka je aj lokálny konektor WooCommerce Pohoda Connector Batch.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový > Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka Pohoda Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

6. Po uložení zmien nastavte v ďalších záložkách pluginu spôsoby synchronizácie (zásoby, objednávky, faktúry, zákazníci, platby).

 

Základné nastavenie pluginu WooCommerce Pohoda Connector
Základné nastavenie pluginu WooCommerce Pohoda Connector

 

Nastavenie zásob - definovanie spôsobu synchronizácie produktov
Nastavenie zásob – definovanie spôsobu synchronizácie produktov

 

Nastavenie synchronizácie neskladových položiek v objednávkach z e-shopu do Pohody
Nastavenie synchronizácie neskladových položiek v objednávkach z e-shopu do Pohody

 

Nastavenie synchronizácie objednávok z e-shopu do Pohody
Nastavenie synchronizácie objednávok z e-shopu do Pohody

 

Nastavenie generovania faktúr v Pohode podľa objednávok v e-shope
Nastavenie generovania faktúr v Pohode podľa objednávok v e-shope

 

Nastavenie generovania zálohových faktúr v Pohode podľa objednávok v e-shope
Nastavenie generovania zálohových faktúr v Pohode podľa objednávok v e-shope

 

Nastavenie synchronizácie zákazníkov medzi e-shopom a Pohodou
Nastavenie synchronizácie zákazníkov medzi e-shopom a Pohodou

 

Nastavenie platieb – priradenie spôsobov platieb Pohody k spôsobom platieb e-shopu
Nastavenie platieb – priradenie spôsobov platieb Pohody k spôsobom platieb e-shopu

 

Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie prostredníctvom XML súborov
Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie prostredníctvom XML súborov

 

Zobrazenie logov synchronizácie medzi e-shopom a Pohodou pre účely debuggingu
Zobrazenie logov synchronizácie medzi e-shopom a Pohodou pre účely debuggingu

 

Postup konfigurácie lokálneho konektora WooCommerce Pohoda Connector Batch

Po konfigurácii pluginu WooCommerce Pohoda Connector v e-shope je nutné na lokálnom počítači, na ktorom beží systém Pohoda, nakonfigurovať lokálny konektor WooCommerce Pohoda Connector Batch. Úlohou lokálneho konektora je zabezpečiť prepojenie e-shopu so systémom Pohoda a riadiť výmenu údajov medzi systémami prostredníctvom XML komunikácie.

Systém Pohoda umožňuje aktivovať a spúšťať XML komunikáciu 2 spôsobmi:

1. Priame volanie programu Pohoda a komunikačného rozhrania XML (https://www.stormware.sk/pohoda/xml/).

2. Vytvorenie a spustenie HTTP servera Pohoda mServer priamo v programe Pohoda (https://www.stormware.sk/pohoda/xml/mserver/).

Náš lokálny konektor WooCommerce Pohoda Connector Batch vie pracovať s obidvomi uvedenými spôsobmi komunikácie.

I. Postup priameho volania XML rozhrania Pohody

1. Stiahnutý súbor wc-pohoda-connector-batch.zip rozbaľte a celý adresár wc-pohoda-connector-batch skopírujte do lokálneho adresára pre Pohoda dáta. Štandardne je to cesta C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA SK\XML\, resp. môžete ho skopírovať na ľubovoľné miesto v rámci lokálneho (alebo serverového) disku.

2. Prejdite do skopírovaného adresára wc-pohoda-connector-batch (v našom príklade C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA SK\XML\wc-pohoda-connector-batch\) a v textovom editore otvorte súbor wc-config.cmd. V tomto súbore zadajte údaje, ktoré sa týkajú programu Pohoda a Vášho e-shopu:

 • Pohoda nastavenie (namiesto textu XXX zadajte Vami požadované hodnoty):
  pohoda_exec=XXX (absolútna cesta k spúšťaču programu Pohoda, napr. C:\Program Files (x86)\STORMWARE\POHODA SK\Pohoda.exe)
  pohoda_login=XXX (prihlasovacie meno, ktorým sa prihlasujete do Pohody)
  pohoda_pass=XXX (heslo, ktorým sa prihlasujete do Pohody)
  pohoda_db=XXX (názov databázy, resp. súboru účtovnej jednotky v Pohode, s ktorou sa vytvorí prepojenie)
  company_reg_id=XXX (IČO účtovnej jednotky v Pohode, s ktorou sa vytvorí prepojenie)
  sync_categories=XXX (ak chcete synchronizovať produktové kategórie, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_products=XXX (ak chcete synchronizovať produkty, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_action_price_list=XXX (ak chcete synchronizovať akciové cenníky, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte 0)
  sync_changed_orders=XXX (ak chcete synchronizovať stavy objednávok z Pohody do e-shopu, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_invoices=XXX (ak chcete z objednávok z e-shopu automaticky vytvárať faktúry v Pohode, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_invoices_manually=XXX (ak chcete z Pohody do e-shopu prenášať manuálne vytvorené faktúry z e-shop objednávok, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_customers=XXX (ak chcete z Pohody do e-shopu prenášať zákazníkov, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_individual_prices=XXX (ak chcete z Pohody do e-shopu prenášať individuálne zľavy, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
 • e-shop nastavenie (namiesto textu XXX zadajte Vami požadované hodnoty):
  eshop_domain=XXX (URL Vášho e-shopu vrátane HTTP protokolu)
  eshop_api_login=XXX (prihlasovacie meno v alfanumerickom tvare pre e-shop API, ktoré ste zadali v nastavení pluginu, viď bod 5. postupu nastavenia pluginu)
  eshop_api_pass=XXX (heslo v alfanumerickom tvare pre e-shop API, ktoré ste zadali v nastavení nastavení pluginu, viď bod 5. postupu nastavenia pluginu)

 

WooCommerce Pohoda Connector Batch XML komunikácia
Príklad zadaných hodnôt v súbore wc-config.cmd pre XML komunikáciu

 

3. Prepojenie a nastavenú synchronizáciu spustíte súborom wc.bat, ktorý sa nachádza v adresári wc-pohoda-connector-batch (v našom príklade C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA SK\XML\wc-pohoda-connector-batch\). Na spúšťací súbor wc.bat si môžete na ploche Windows-u vytvoriť zdieľaný odkaz a synchronizáciu spúšťať prostredníctvom neho.

4. Ak chcete, aby synchronizácia sa spúšťala automaticky v určitom časovomo intervale, môžete tak spraviť vytvorením a nastavením úlohy vo Windows Task Scheduler (viac info Postup vytvorenia a nastavenia úlohy vo Windows Task Scheduler).

II. Postup volania XML rozhrania cez Pohoda mServer

1. V programe Pohoda vytvorte a aktivujte Pohoda mServer týmto spôsobom – v hornom menu kliknite na položku Súbor a následne na položku Účtovné jednotky. Vyberte účtovnú jednotku, pod ktorou chcete vytvoriť mServer. Následne v hornom menu kliknite na položku Databáza a položku POHODA mServer.

2. V otvorenom dialógovom okne vytvoríte nový mServer, v ktorom zadáte jeho názov (napr. WooCommerce), vyberiete príslušnú účtovnú jednotku a zadáte port (napr. 444). Môžete zaškrtnúť monitoring komunikície a prenosu údajov, aby sa komunikácia s mServerom logovala.

3. Vytvorený mServer spustíte kliknutím na tlačidlo Spustiť... Otvorí sa nové okno s priebehom komunikácie (hned po spustení bude zatiaľ prázdne), pod ktorým uvidíte adresu servera (napr. http://desktop-fjhurqo:444).

4. Aby komunikácia cez mServer mohla prebiehať, musíte túto inštanciu programu Pohoda ponechať otvorenú. Pre ďalšiu prácu s Pohodou musíte otvoriť novú inštanciu programu Pohoda.

 

WooCommerce Pohoda Connector Batch mServer
Vytvorený Pohoda mServer s názvom WooCommerce a portom 444.

 

5. Ak Pohoda mServer máte aktivovaný a spustený, stiahnutý súbor wc-pohoda-connector-batch.zip z inštalačného balíka rozbaľte a celý adresár wc-pohoda-connector-batch skopírujte do lokálneho adresára pre Pohoda dáta. Štandardne je to cesta C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA SK\XML\, resp. môžete ho skopírovať na ľubovoľné miesto v rámci lokálneho (alebo serverového) disku.

6. Prejdite do skopírovaného adresára wc-pohoda-connector-batch (v našom príklade C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA SK\XML\wc-pohoda-connector-batch\) a v textovom editore otvorte súbor wc-config.cmd. V tomto súbore zadajte údaje, ktoré sa týkajú programu Pohoda a Vášho e-shopu:

 • Pohoda nastavenie (namiesto textu XXX zadajte Vami požadované hodnoty):
  pohoda_login=XXX (prihlasovacie meno, ktorým sa prihlasujete do Pohody)
  pohoda_pass=XXXX (prihlasovacie heslo, ktorým sa prihlasujete do Pohody)
  company_reg_id=XXX (IČO účtovnej jednotky v Pohode, s ktorou sa vytvorí prepojenie)
  pohoda_mserver=XXX (URL adresa vytvoreného Pohoda mServera vrátane HTTP protokolu)
  pohoda_mserver_name=XXX (zadajte meno Pohoda mServera, ak Pohoda mServer nie je permanentne spustený a chcete, aby jeho spustenie a ukončenie si sám riadil batch konektor)
  sync_categories=XXX (ak chcete synchronizovať produktové kategórie, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_products=XXX (ak chcete synchronizovať produkty, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_action_price_list=XXX (ak chcete synchronizovať akciové cenníky, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte 0)
  sync_changed_orders=XXX (ak chcete synchronizovať stavy objednávok z Pohody do e-shopu, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_invoices=XXX (ak chcete z objednávok z e-shopu automaticky vytvárať faktúry v Pohode, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_invoices_manually=XXX (ak chcete z Pohody do e-shopu prenášať manuálne vytvorené faktúry z e-shop objednávok, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_customers=XXX (ak chcete z Pohody do e-shopu prenášať zákazníkov, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
  sync_individual_prices=XXX (ak chcete z Pohody do e-shopu prenášať individuálne zľavy, zadajte hodnotu 1, v opačnom prípade zadajte hodnotu 0)
 • e-shop nastavenie (namiesto textu XXX zadajte Vami požadované hodnoty):
  eshop_domain=XXX (URL Vášho e-shopu vrátane HTTP protokolu)
  eshop_api_login=XXX (prihlasovacie meno v alfanumerickom tvare pre e-shop API, ktoré ste zadali v nastavení pluginu, viď bod 5. postupu nastavenia pluginu)
  eshop_api_pass=XXX (heslo v alfanumerickom tvare pre e-shop API, ktoré ste zadali v nastavení nastavení pluginu, viď bod 5. postupu nastavenia pluginu)

7. Prepojenie a nastavenú synchronizáciu spustíte súborom wc-mserver.bat, ktorý sa nachádza v adresári wc-pohoda-connector-batch (v našom príklade C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA SK\XML\wc-pohoda-connector-batch\). Na spúšťací súbor wc-mserver.bat si môžete na ploche Windows-u vytvoriť zdieľaný odkaz a synchronizáciu spúšťať prostredníctvom neho.

8. Ak chcete, aby synchronizácia sa spúšťala automaticky v určitom časovomo intervale, môžete tak spraviť vytvorením a nastavením úlohy vo Windows Task Scheduler (viac info Postup vytvorenia a nastavenia úlohy vo Windows Task Scheduler).

 

WooCommerce Pohoda Connector Batch XML mServer
Príklad zadaných hodnôt v súbore wc-config.cmd pre XML komunikáciu cez Pohoda mServer

 

Postup vytvorenia a nastavenia úlohy vo Windows Task Scheduler

1. Vo Windows-e otvorte Start a vyhľadajte Task Scheduler.

2. Po otvorení okna Task Scheduler kliknite na ponuku knižnice všetkých vytvorených úloh.

3. V sekcii Actions kliknite na možnosť Create task... a zadajte názov úlohy (napr. WooCommerce Pohoda).

4. V záložke Triggers vytvorte nový trigger a následne zaškrtnite možnosť Repeat task every, zadajte časový interval (napr. 5 minút) a v možnosti for a duration of vyberte Indefinitely. Vytvorený trigger potvrďte tlačidlom OK.

5. V záložke Actions vytvorte novú akciu a následne do možnosti Program/script zadajte celú cestu k spúšťaču SilentCMD vo Vašom lokálnom konektore (napr. "C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA SK\XML\wc-pohoda-connector-batch\silentcmd.exe"). Do možnosti Add arguments (optional) zadajte celú cestu k batch súboru wc.bat lokálneho konektora (napr. "C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA SK\XML\wc-pohoda-connector-batch\wc.bat"). Ak chcete synchronizovať cez Pohoda mServer, zadajte cestu k batch súboru wc-mserver.bat (napr. "C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA SK\XML\wc-pohoda-connector-batch\wc-mserver.bat"). Vytvorenú akciu potvrďte tlačidlom OK.

6. Ostatné preddefinované nastavenia úlohy môžete ponechať, prípadne ich viete prispôsobiť Vašim potrebám.

7. Vytvorenú úlohu aktivujete a spustíte v sekcii Actions kliknutím na možnosť Enable. Task Scheduler môžete zatvoriť.

8. Vytvorená úloha sa bude automaticky spúšťať v stanovenom časovom intervale vždy, keď bude zapnutý lokálny počítač.

 

WooCommerce Pohoda Connector vytvorenie úloh v Task Scheduler
Príklad vytvorenia úlohy vo Windows Task Scheduler

 

WooCommerce Pohoda Connector časový interval v Task Scheduler
Príklad vytvorenia triggeru s nastavením pravidelného časového intervalu každých 5 minút vo Windows Task Scheduler

 

WooCommerce Pohoda Connector spustenie v Task Scheduler
Príklad vytvorenia akcie so spustením SilentCMD a batch súboru wc.bat vo Windows Task Scheduler

 

Kompatibilia pluginu

WordPress: 5.4.0+
WooCommerce: 4.2.0+
PHP: 7.2+

 

Videonávod konfigurácie pluginu a lokálneho konektora

Videonávod konfigurácie pluginu a konektora cez POHODA mServer

Videonávod nastavenia úlohy vo Windows Task Scheduler

Videonávod importu produktov

Videonávod exportu objednávok a vytvorenia faktúr