Postupné zapracovanie HPOS kompatibility

Novšie verzie WooCommercu podporujú nový dátový model tzv. HPOS (High-Performace Order Storage), ktorý v databázovej štruktúre oddeľuje ukladanie dát objednávok od doterajšieho miesta v „post“ DB tabuľkách. Od HPOS sa očakáva rýchlejšie a prehladnejšie spracovanie dát objednávok.

Naše pluginy postupne upravujeme tak, aby boli HPOS kompatibilné a využívali tento nový dátový model.

K dnešnému dňu sú HPOS kompatibliné tieto naše pluginy:

Na ďalších pluginoch priebežne pracujeme.