Rôzne predajné a nákupné ceny z OBERON-u do e-shopu

V účtovnom systéme OBERON – Agenda firmy môžete pre skladové karty evidovať rôzne nákupné a predajné ceny. Tieto ceny je možné už synchronizovať aj s e-shopom prostredníctvom rozšírenej funkcionality nášho pluginu WooCommerce OBERON Connector.

Pre synchronizáciu nákupnej ceny produktov pribudla v nastavení pluginu (v záložke Produkty) možnosť Synchronizácia nákupnej ceny, ktorej zaškrtnutím povolíte synchronizáciu nákupnej ceny z OBERON-u do e-shopu. Spracovanie nákupnej ceny v plugine je implicitne kompatibilné s WooCommerce pluginmi pre nákupné ceny WooCommerce Cost of Goods a Cost of Goods for WooCommerce, takže pokiaľ tieto pluginy používate vo vašich e-shopoch, nie je potrebné vykonávať ďalšie nastavenie.

Ak v e-shope používate iné (vlastné) riešenie pre nákupné ceny, v našom plugine môžete zadať systémový identifikátor vlastného poľa nákupnej ceny.

V prípade synchronizácie predajných cien z OBERON-u do e-shopu, v nastavení pluginu si viete zvoliť, ktorá cenová úroveň z OBERON-u má byť hlavná predajná cena produktov v e-shope. Ak chcete synchronizovať aj akciovú predajnú cenu, vyberiete príslušnú cenovú uroveň.

Pre nastavenie ostatných predajných cien (mimo hlavnej a akciovej ceny) viete použiť možnosť Synchronizácia ostatných predajných cien, do ktorej zapíšete číslo cenovej úrovne z OBERON-u a systémový identifikátor predajnej ceny produktu v e-shope.

Uvedené synchronizačné procesy cien sú zapracované od verzie pluginu v1.0.9.