Rozširujeme funkcionalitu našich pluginov o hooky

Mnohí z vás, ktorí používate naše pluginy, sa na nás obraciate s požiadavkami o rozšírenie funkcionality pluginov. Častokrát ide o požiadavky, ktoré sú veľmi špecifické a ktoré je pre nás veľmi náročné zapracovať do pluginov tak, aby boli univerzálne a prínosné pre čo najväčší počet používateľov našich pluginov.

Preto sme sa rozhodli, že špecifické požiadavky bude najideálnejšie riešiť nie na strane pluginov, ale na strane e-shopov. Pre tento účel v pluginoch priebežne zapracuvávame tzv. hooky, ktoré budete môcť odchytiť a podľa potreby cez filtre hookov upravovať priamo vo vašich e-shopoch.

Niektoré hooky je možné už dnes používať, zatiaľ však nie sú zverejnené. V priebehu roka 2023 vytvoríme v našom e-shope WooConn.sk samostatnú sekciu so zoznamom prístupných hookov a dokumentáciou, ako ich používať. Samozrejme, budeme nápomocní pri vypracovaní snippetov s filtrami hookov, ktoré budete potrebovať.