Správne generovanie faktúr cez WooCommerce Pohoda Connector

Pre správne generovanie faktúr v Pohode cez náš plugin WooCommerce Pohoda Connector vám pomôže tento krátky návod:

1. V nastavení pluginu na strane e-shopu treba mať povolené stavy objednávok a spôsoby platieb, pre ktoré sa majú generovať faktúry.

2. Aby sa v Pohode faktúra vygenerovala a následne vrátila späť do e-shopu v PDF formáte, v nastavení e-shop pluginu musí byť zadané ID tlačovej zostavy (štandardne je to 190 pre vydané faktúry, 240 pre proforma faktúry). Toto ID získate tak, že v Pohode v zozname tlačových zostáv si pravým kliknutím myšky požadovanej zostavy zobrazíte jej vlastnosti a vyhľadáte položku ID zostavy.

Vlastnosti tlačovej zostavy faktúry v Pohode

3. Ak chcete, aby sa PDF faktúry posielali automaticky zákazníkom e-shopu, treba mať túto možnosť v plugine povolenú.

Nastavenie generovania faktúry v plugine WooCommerce Pohoda Connector

Podobný postup platí aj pre generovanie proforma faktúr.