Synchronizácia individuálnych skupinových cien z Onixu do e-shopu

V rámci prenosu údajov o zákazníkoch z Onixu do e-shopu sme rozšírili náš plugin WooCommerce KROS Onix Connector o možnosť synchronizácie aj individuálnych skupinových cien. Prakticky ide o situáciu, kedy máte zákazníkov v Onixe priradených do skupín, v ktorých sú nastavené cenové zľavy a následne do týchto skupín sú zaradené jednotlivé skladové karty (produkty). Všetky tieto údaje a ich vzťahy je možné cez náš plugin prenášať na e-shop a pracovať s nimi tak, aby príhlásenému zákazníkovi v e-shope, ktorý má v Onixe priradené individuálne skupinové ceny, sa zobrazovali „jeho“ ceny produktov.

Plugin zapisuje individuálne skupinové ceny v JSON formáte do user fieldu onix_customer_group_prices, s ktorým môžete pracovať v rámci backendu alebo frontendu e-shopu. Zobrazovanie individuálnych cien produktov prihlásenému zákazníkovi na frontende e-shopu je potrebné riešiť odchytením WooCommerce hookov a ich úpravou. V prípade potreby vieme poradiť a pomôcť poskytnutím vzorového snippetu pre spracovanie a zobrazenie individuálnych skupinových cien na frontende e-shopu.