Synchronizácia individuálnych zliav z Pohody do e-shopu

V našom plugine WooCommerce Pohoda Connector sme zapracovali možnosť synchronizácie individuálnych zliav z Pohody do e-shopu. Táto funkcionalita umožňuje spravovať cenové zľavy skladových kariet per zákazník priamo v Pohode a následne ich automatizovane prenášať do e-shopu. Keďže individuálne zľavy (ceny) sú v Pohode priraďované k zákazníkom, podmienkou ich synchronizácie je aj synchronizácia zákazníkov z Pohody do e-shopu.

V praxi synchronizácia funguje tak, že k synchronizovanému zákazníkovi v e-shope plugin priradí individuálne zľavy z Pohody v JSON formáte do vami zvoleného user custom fieldu. S týmto JSON zápisom následne môžete pracovať v rámci backendu alebo frontendu svojho e-shopu. Zobrazovanie individuálnych cien produktov prihlásenému zákazníkovi v e-shope je potrebné riešiť odchytením WooCommerce hookov a ich úpravou. Výhodou je, že v e-shope nepotrebujete vytvárať tzv. user role, ale individuálne zľavy (ceny) budú cez náš plugin automaticky priraďované k danému zákazníkovi.

V prípade potreby vieme poradiť a pomôcť poskytnutím vzorového snippetu pre spracovanie a zobrazenie individuálnych cien na frontende e-shopu.