Synchronizácia obrázkov z KROS Onix do e-shopu

Do pluginu WooCommerce KROS Onix Connector sme doplnili možnosť prenosu obrázkov skladových kariet (produktov) do e-shopu. Ak máte v Onix-e v skladových kartách pridané obrázky a chcete ich synchronizovať s produktami v e-shope, stačí v nastavení pluginu v záložke Produkty zaškrtnúť možnosť Synchronizovať obrázky produktov. Plugin bude na strane e-shopu obrázky automaticky spracovávať a priraďovať k príslušným produktom, pričom zachová poradie obrázkov spolu s príznakom hlavného obrázku.

Synchronizácia obrázkov z KROS Onix do e-shopu

Takto viete plne spravovať produkty len v Onix-e bez potreby ich upravovať v e-shope.