Synchronizácia súvisiacich produktov z Pohody do e-shopu

Prostredníctvom pluginu WooCommerce Pohoda Connector (od verzie 1.1.70) môžete z Pohody do e-shopu synchronizovať aj súvisiace produkty. Prakticky ide o skladové karty, ktoré sú v Pohode priradené ako Súvisiaci tovar.

Súvisiaci tovar v skladovej karte v Pohode

Na strane e-shopu v nastaveni pluginu WooCommerce Pohoda Connector v atribúte Súvisiaci tovar si viete zvoliť, akým spôsobom sa majú skladové karty ako súvisiaci tovar z Pohody synchronizovať do e-shopu:

  • Súvisiace produkty
  • Navýšene predaja
  • Doplnkový predaj

Uvedené možnosti môžete kombinovať, prípadne vybrať všetky.