Troubleshooting

WooCommerce FLOWii Connector

Časté zobrazovanie hlášky „CHYBA FLOWii Connector >>> Nesprávne prihlasovacie údaje.“

Problém: V prípade, že počas jedného krátkeho časového momentu spúštate viackrát jednorazovú synchronizáciu, alebo často vykonávate zmeny v nastavení pluginu (alebo pri preklikávaní sa medzi záložkami pluginu), môžete sa stretnúť so situáciou, že aj keď máte zadané správne prihlasovacie údaje, zobrazuje sa neočakávaná hláška „CHYBA FLOWii Connector >>> Nesprávne prihlasovacie údaje.“.

Príčina: Táto situácia nastáva najmä vtedy, ak plugin posiela do FLOWii API príliš veľa požiadaviek v priebehu krátkeho času a je prekročená kvóta maximálneho počtu požiadaviek spracovaných na strane FLOWii API. Keďže plugin si doťahuje všetky potrebné dáta z FLOWii „on demand“, pri príliš veľkom množstve dát a ich spracovaní môže dôjsť k dočasnému prekročeniu kvóty.
Ďalšou príčinou hlášky môže byť dočasný výpadok FLOWii API.

Riešenie: Pri behu pravidelnej synchronizácie k prekročeniu kvóty nedochádza, pretože procesy sú optimalizované a bežia s určitým časovým oneskorením. Pri jednorazovej synchronizácii, ktorú spúšťate v plugine manuálne, prípadne pri častých zmenách nastavenia pluginu, odporúčame počkať s vykonaním ďalšej akcie približne 1 minútu, aby aktuálny počet požiadaviek v API sa resetoval.


Vo FLOWii nedochádza pri skladovej položke k odpočtu stavu na sklade

Problém: Pri prijatej objednávke vo FLOWii (objednávka bola prenesená z e-shopu) môže nastať situácia, že síce produkty (skladové položky) medzi e-shopom a FLOWii máte spárované (tzn. katalógové číslo v e-shope sa zhoduje s číslom tovaru vo FLOWii), avšak produkt v objednávke je evidovaný ako neskladová položka, čiže nedochádza k odpočtu jej stavu na sklade.

Príčina: Na to, aby bol produkt v objednávke zapísaný vo FLOWii ako skladová položka, potrebuje FLOWii API poznať interné ID produktu. Toto interné ID (môžeme ho vnímať ako „hidden field“) nie je pre používateľa FLOWii viditeľné a pokiaľ v synchronizovanej objednávke z e-shopu toto ID pri produkte nie je, FLOWii vyhodnotí produkt ako neskladovú položku.

Riešenie: Aby si plugin mohol ukladať interné ID produktov z FLOWii, tak najskôr musí zbehnúť synchronizácia produktov z FLOWii do e-shopu. Pri nových produktoch, ktoré v e-shope nie sú, sa interné ID zapisuje hneď. Pri existujúcich produktoch, ktoré v e-shope majú zhodné katalógové číslo s číslom produktu z FLOWii, sa interné ID zapíše ako pridaný údaj. Táto synchronizácia môže byť spúšťaná v plugine manuálne ako jednorazová, alebo tento proces môžete nechať zbehnúť v rámci pravidelnej synchronizácie.


Ak ste nenašli riešenie Vášho problému, kontaktujte nás prostredníctvom formulára