Troubleshooting

WooCommerce MK Soft Connector

Odoslaná požiadavka z MK soft-u nedorazí do e-shopu

Problém: Aj keď v definícii automatickej úlohy v MK soft-e a v nastavení e-shop pluginu máte zadané správne a zhodné REST API prihlasovacie údaje (MK soft prihlasovacie meno, MK soft heslo), môže nastať situácia, že synchronizácia medzi MK soft-om a e-shopom vôbec nefunguje a v logoch e-shop pluginu nie je zapísaný žiadny záznam o prichádzajúcej požiadavke z MK soft-u.

Príčina: Pokiaľ požiadavka z MK soft-u nedorazí do e-shopu, pričom pri spustení automatickej úlohy v MK soft-e sa nezobrazuje žiaden error, komunikáciu medzi systémami môže blokovať obmedzenie prijímania požiadavky na strane e-shopu, resp. web servera.

Riešenie:

1. Na strane e-shopu preverte nastavenie security pluginu, ktorý máte v e-shope nainštalovaný a aktívny, či je volanie REST API povolené. Ak je povolené, preverte, či spracovanie požiadavky na REST API nie je obmedzené na IP adresy odosielateľa požiadavky. Ak obmedzenie na IP adresy máte z bezpečnostných dôvodov nastavené, do whitelistu IP adries pridajte IP adresu PC alebo servera, z ktorého MK soft posiela požiadavky do e-shopu.

2. Niektoré web hostingy s predinštalovaným WordPress-om implicitne požadujú aktívnu WP funkcionalitu „Application Passwords (Heslá aplikácií)“ a tým pádom môžu blokovať požiadavky prichádzajúce na REST API. V prípade, že túto funkcionalitu nemáte v e-shope deaktivovanú (napr. cez security plugin), tak pre jeho deaktiváciu môžete použiť plugin Disable Application Passwords, alebo jednoducho pridáte do súboru functions.php v šablóne vášho e-shopu tento filter hook:

add_filter( 'wp_is_application_passwords_available', '__return_false' );

Ak ste nenašli riešenie Vášho problému, kontaktujte nás prostredníctvom formulára