Troubleshooting

WooCommerce OBERON Connector

Odoslaná požiadavka z OBERON-u nedorazí do e-shopu

Problém: Aj keď v definícii automatickej úlohy v OBERON Center a v nastavení e-shop pluginu máte zadané správne a zhodné REST API prihlasovacie údaje (E-shop API prihlasovacie meno, E-shop API heslo), môže nastať situácia, že synchronizácia medzi OBERON-om a e-shopom vôbec nefunguje a v logoch e-shop pluginu nie je zapísaný žiadny záznam o prichádzajúcej požiadavke z OBERON-u

Príčina: Pokiaľ požiadavka z OBERON-u nedorazí do e-shopu, pričom pri spustení automatickej úlohy v OBERON Center môže sa zobraziť error HTTP 401, komunikáciu medzi systémami môže blokovať obmedzenie prijímania požiadavky na strane e-shopu, resp. web servera.

Riešenie:

1. Na strane e-shopu preverte nastavenie security pluginu, ktorý máte v e-shope nainštalovaný a aktívny, či je volanie REST API povolené. Ak je povolené, preverte, či spracovanie požiadavky na REST API nie je obmedzené na IP adresy odosielateľa požiadavky. Ak obmedzenie na IP adresy máte z bezpečnostných dôvodov nastavené, do whitelistu IP adries pridajte IP adresu PC alebo servera, z ktorého OBERON posiela požiadavky do e-shopu.

2. Niektoré web hostingy s predinštalovaným WordPress-om implicitne požadujú aktívnu WP funkcionalitu „Application Passwords (Heslá aplikácií)“ a tým pádom môžu blokovať požiadavky prichádzajúce na REST API. V prípade, že túto funkcionalitu nemáte v e-shope deaktivovanú (napr. cez security plugin), tak pre jeho deaktiváciu môžete použiť plugin Disable Application Passwords, alebo jednoducho pridáte do súboru functions.php v šablóne vášho e-shopu tento filter hook:

add_filter( 'wp_is_application_passwords_available', '__return_false' );

Položka v prenesenej objednávke do OBERON-u nie je skladová položka

Problém: Pri synchronizácii objednávok z e-shopu do OBERON-u môže nastať situácia, že položka v objednávke v OBERON-e sa nezaeviduje ako skladová položka, pričom ale položka v OBERON-e existuje ako skladová karta, resp. identifikátor produktu sa zhoduje medzi e-shopom a OBERON-om.

Príčina: V niektorých prípadoch potrebuje OBERON explicitne zadefinovať, na základe čoho má prebehnúť detekcia položky ako skladovej karty.

Riešenie: V OBERON-e je potrebné spraviť tieto kroky:

1. V automatickej úlohe pre synchronizáciu objednávok kliknite na „Upraviť“ a potom na „Nastaviť“.

2. Nájdete si položku „Nastavenia XML komunikácie“ a kliknete na ikonku s 3 bodkami.

3. Otvorí sa nové dialógové okno, kliknete na „Nový“.

4. Tu zadáte „Názov“ (napr. „Sync objednávok“), vyberiete Modul (agenda) „Objednávky prijaté“:

5. Kliknete na „Ďalšie nastavenia“, označíte „Hlavný sklad“ a v záložke „Import“ nastavíte synchronizáciu položiek dokladu „Číslo skladovej karty“:

6. Nakoniec v položke „Nastavenia XML komunikácie“ z bodu 2 vyberiete z ponuky ten záznam, ktorý ste vytvorili (v našom príklade „Sync objednávok“):


Ak ste nenašli riešenie Vášho problému, kontaktujte nás prostredníctvom formulára