Troubleshooting

WooCommerce KROS Omega Connector

V Omege nedochádza pri skladovej položke k odpočtu stavu na sklade

Problém: Pri prijatej objednávke alebo faktúre v Omege (prenesené z e-shopu) môže nastať situácia, že síce produkty (skladové karty) medzi e-shopom a Omegou máte spárované (tzn. katalógové číslo v e-shope sa zhoduje s číslom karty alebo inou kľúčovou položkou v Omege), avšak produkt v objednávke alebo faktúre nie je typu „Zo skladu“, ale je typu „Ostatné“.

Príčina: Omega zapisuje produkt v objednávke alebo faktúre s typom položky „Zo skladu“ len vtedy, ak vie identifikovať produkt, resp. daný produkt nájde medzi skladovými kartami na základe párovacích kritérií. V prípade, že produkt nenájde, zapisuje produkt do objednávok alebo faktúr ako neskladovú položku s typom „Ostatné“. Na položky „Ostatné“ nie je možné vykonávať skladové pohyby.
Najčastejším problémom je nesprávne nastavená kombinácia párovacích kritérií v Omege (prednastavené je vyhľadávanie skladovej karty podľa čísla karty a súčasne podľa názvu karty). Môže sa stať, že síce číslo karty v Omege sa zhoduje s katalógovým číslom v e-shope, avšak názov karty môže byť v eshope trochu iný ako v Omege (prípadne názov karty môže obsahovať špeciálny znak, ktorý sa mohol pri synchronizácii chybne prekonvertovať).

Riešenie: V Omege (Firma > Nastavenie > Všeobecné nastavenia > Prechod/Import/Eshop) preverte, či máte nastavené párovanie skladových kariet len podľa požadovanej kľúčovej položky. Odporúčame nepárovať karty podľa názvu karty.


Ak ste nenašli riešenie Vášho problému, kontaktujte nás prostredníctvom formulára