Vlastné polia a obchodné prípady cez Contact Form 7 FLOWii Connector

Do online aplikácie FLOWii už viete z webových formulárov cez Contact Form 7 prenášať aj vlastné polia a automaticky vytvárať obchodné prípady. V plugine Contact Form 7 FLOWii Connector sme doplnili tieto možnosti a prakticky takto viete všetky údaje z formulárov prenášať do FLOWii.

Obchodné prípady cez Contact Form 7 FLOWii Connector

Vlastné polia, ktoré máte vytvorené vo FLOWii, viete v plugine spárovať s poliami formulárov a pre vytvorenie obchodných prípadov stačí v plugine vybrať len tie údaje, ktoré do FLOWii chcete, aby sa zapísali.

Okrem toho je možné cez plugin prenášať aj vlastné polia do FLOWii modulu Úlohy. Stačí len v nastavení pluginu spárovať dané polia formulárov a o ich prenos do FLOWii sa už postará samotný plugin.