Vylepšenia v plugine Contact Form 7 FLOWii Connector

Najnovšia verzia pluginu Contact Form 7 FLOWii Connector v1.1.0 obsahuje zmeny, ktoré vám umožnia lepšie a stabilnejšie prenášať údaje z kontaktných formulárov Contact Form 7 do online aplikácie FLOWii.

Okrem menších bugfixov došlo v plugine k zásadnej zmene načítavania vašich aktuálnych údajov z FLOWii. Tieto dáta plugin potrebuje pre ich správny zápis do FLOWii. Načítanie FLOWii údajov sa teraz vykonáva manuálne, a to kliknutím na tlačidlo Načítať dáta z FLOWii v nastavení pluginu. Vtedy si plugin z vašich účtov FLOWii stiahne všetky potrebné konfiguračné údaje, s ktorými ďalej pracuje v rámci nastavenia synchronizácie medzi webom a FLOWii. Načítané údaje z FLOWii sa týkajú len nastavenia FLOWii, resp. FLOWii číselníkov (firemné údaje, typy partnerov, údaje týkajúce sa úloh, apod.), teda netýkajú sa samotných dát FLOWii modulov (partneri, úlohy, apod.).

V prípade, že vo FLOWii vykonáte zmenu, alebo pridáte nové nastavenie, ktoré súvisí s firemnou identitou, partnermi alebo úlohami, a následne nové nastavenie chcete použiť aj v nastavení pluginu, je potrebné tieto zmeny do pluginu načítať kliknúť na tlačidlo Načítať dáta z FLOWii. Po úspešnej verifikácii pripojenia k FLOWii API sa zmeny prejavia v nastavení pluginu.

Cez plugin je možné do FLOWii už prenášať aj záznam o tom, či používateľ (partner) prejavil záujem o odber newslettra, alebo záznam o pridelení menovky k vytvorenému partnerovi.

A ako posledné vylepšenie pluginu je možnosť údaje partnera vo FLOWii automaticky aktualizovať podľa vyplnených údajov v kontaktných formulároch na webe. Identifikácia partnera prebieha na základe e-mailovej adresy.