WooCommerce KROS Fakturácia Connector – generovanie len faktúr

V plugine WooCommerce KROS Fakturácia Connector od verzie 1.0.18 je možné si zvoliť, aby objednávky z e-shopu sa prenášali do KROS Fakturácie len ako faktúry bez nutnosti synchronizovať aj objednávky. V praxi to znamená, že v KROS Fakturácii nemusíte mať aktívny modul Došlé a prijaté objednávky, ale postačuje Vám balík FLEXI a modul API prepojenie.

Pre generovanie len faktúr z e-shopu do KROS Fakturácie stačí v nastavení nášho pluginu v záložke Objednávky aktivovať možnosť Nesynchronizovať objednávky:

Generovanie len faktúr cez WooCommerce KROS Fakturácia Connector

Samozrejme, v záložke Faktúry treba mať zadefinované, pre ktoré stavy objednávok sa má export objednávok ako faktúr do KROS Fakturácie vykonávať.