WooCommerce Pohoda Connector – prenos nových produktov z e-shopu do Pohody

V plugine WooCommerce Pohoda Connector od verzie 1.1.66 je možné z e-shopu do Pohody automaticky prenášať aj nové produkty. Túto možnosť využijú najmä tí, ktorí v e-shope vytvárajú nové produkty a potrebujú ich automaticky zaevidovať v Pohode ako skladové karty. Súčasťou tejto funkcie pluginu je aj automatické vytváranie príjemky na sklad, tzn. v Pohode sa vytvárajú nové skladové karty aj s ich aktuálnymi stavmi na sklade v e-shope. Automatické vytváranie príjemky na sklad je voliteľné.

Požadované prostredie importu nových produktov do Pohody

  • Minimálna požadovaná verzia pluginu v e-shope WooCommerce Pohoda Connector v1.1.66.
  • Minimálna požadovaná verzia lokálneho konektora WooCmmerce Pohoda Connector Batch v1.0.22.

Nastavenie importu nových produktov do Pohody

  1. V konfiguračnom súbore wc-config.cmd lokálneho konektora WooCommerce Pohoda Connector Batch treba mať povolenú synchronizáciu nových produktov z e-shopu do Pohody:
    SET sync_new_products_to_pohoda=1
  2. V plugine WooCommerce Pohoda Connector v záložke Zásoby v časti Pohoda Connector nastavenie synchronizácie nových produktov do Pohody treba uviesť názov skladu a názov cenovej skupiny z Pohody, v ktorých sa majú nové skladové karty vytvárať. Tieto údaje sú povinné.
    V rámci nastavenia si môžete zvoliť, či chcete pri prenose nových produktov automaticky vytvárať v Pohode aj príjemku na sklad.
    Súčasne si viete zadefinovať, od ktorého dátumu a času má plugin nové produkty v e-shope vyhľadávať a následne ich posielať do Pohody.
Nastavenie synchronizácie nových produktov do Pohody cez WooCommerce Pohoda Connector