WooCommerce Pohoda Exporter

Jednoduchý a rýchly spôsob exportu objednávok z WooCommerce a ich importu do Pohody vo forme faktúr. To je náš nový plugin WooCommerce Pohoda Exporter.

Plugin umožňuje manuálne vygenerovať XML výstup s dátami potrebnými pre zaevidovanie faktúr v Pohode pre účtovnícke účely. Vygenerovaný XML súbor viete buď interne spracovať vo vašej Pohode, alebo ho môžete preposlať účtovníkovi, ktorý jeho import do Pohody vykoná sám.

WooCommerce Pohoda Exporter

Čo všetko plugin dokáže

  • Manuálny export objednávok z WooCommerce do formátu XML pre ich import do agendy vydaných faktúr v Pohode.
  • Automatický prepočet zahraničnej meny na základnú menu v importovaných faktúrach do Pohody podľa aktuálneho kurzu ECB (EUR) alebo ČNB (CZK).
  • Možnosť voľby rozsahu generovania exportu objednávok podľa dátumov, čísel objednávok a stavov objednávok.
  • Kompatibilita s WooCommerce pluginmi pre generovanie faktúr v e-shope (Invoices for WooCommerceWooCommerce PDF Invoices & Packing Slips).

Viac o plugine WooCommerce Pohoda Exporter