Z ABRA Flexi do e-shopu už môžete prenášať všetky typy predajných cien

Od verzie v1.0.19 pluginu WooCommerce ABRA Flexi Connector už môžete synchronizovať všetky typy predajných cien produktov, ktoré máte definované v agende Cenník v ABRA Flexi a ktoré chcete synchronizovať s produktami v e-shope.

O ktoré typy predajných cien ide?

1. Predajné ceny v cudzích menách

Ak máte v ABRA Flexi definované predajné ceny v cudzích menách, viete si ich prenášať do e-shopu do príslušných fieldov. K tomu vám stačí zadať medzinárodnú značku meny a systémový identifikátor fieldu, do ktorého sa predajná cena k produktu má zapísať.

Predajné ceny v cudzích menách
Príklad zápisu synchronizácie cien v cudzích menách v plugine WooCommerce ABRA Flexi Connector

2. Predajné ceny pre cenníkové skupiny

Predajné ceny v cenníku ABRA Flexi môžete priradiť k cenníkovým skupinám (napr. maloobchod, veľkoobchod, partneri, apod.). Aby synchronizácia týchto predajných cien v e-shope plnila účel, je potrebné synchronizovať aj zákazníkov z ABRA Flexi do e-shopu. V ABRA Flexi máte zákazníkov začlenených do cenníkových skupín a následne k nim priradené jednotlivé predajné ceny.

Synchronizácia zákazníkov a cenníkovej skupiny v plugine
Aktívna synchronizácia zákazníkov a definovanie user custom fieldu pre zápis cenníkovej skupiny v plugine
Zápis synchronizácie cien pe cenníkové skupiny
Príklad zápisu synchronizácie cien pre cenníkové skupiny v plugine

3. Predajné ceny pre konkrétneho zákazníka

V ABRA Flexi môžete predajnú cenu priradiť ku konkrétnemu zákazníkovi. Podobne ako pri synchronizácii cien pre cenníkové skupiny je potrebné synchronizovať aj zákazníkov z ABRA Flexi do e-shopu. Samotné renderovanie cien na frontende e-shopu pre prihláseného zákazníka treba už riešiť v rámci e-shopu prostredníctvom WooCommerce filter hookov.

Zápis custom fieldu pre predajné ceny pre zákazníka
Príklad zápisu user custom fieldu, do ktorého sa v rámci synchronizácie budú zapisovať ceny pre zákazníka
Profil zákazníka v e-shope s cenníkovou skupinou a predajnými cenami
Zobrazenie cenníkovej skupiny a predajných cien (JSON zápis) v profile zákazníka v e-shope