DIY sync

WooCommerce Pohoda Exporter


Zoznam action a filter hookov podporovaných pluginom WooCommerce Pohoda Exporter. Uvedené hooky môžete používať v šablónach vašich e-shopov pridaním do súboru functions.php alebo použitím pluginu pre snippet hooky.

tlw_wc_pohoda_exporter_invoice

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi generovanej faktúry
/**
 * filter hook for invoice XML to Pohoda
 * @param array $invoice invoice request output to Pohoda
 * @param obj $invoice_setting plugin setting of generating invoices
 * @return array final invoice XML request to Pohoda
 */
add_filter('tlw_wc_pohoda_exporter_invoice', function($invoice, $invoice_setting) {
   return $invoice;
}, 10, 2);

tlw_wc_pohoda_exporter_invoice_product

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky produktu generovanej faktúry
/**
 * filter hook for invoice product item in XML to Pohoda
 * @param array $invoice_item product item request output to Pohoda
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @param bool $foreign_country flag of foreign country
 * @param bool $foreign_currency flag of foreign currency
 * @return array final invoice product item XML request to Pohoda
 */
add_filter('tlw_wc_pohoda_exporter_invoice_product', function($invoice_item, $item, $order, $foreign_country, $foreign_currency) {
   return $invoice_item;
}, 10, 5);

tlw_wc_pohoda_exporter_invoice_fee

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky extra poplatku generovanej faktúry
/**
 * filter hook for invoice fee item in XML to Pohoda
 * @param array $invoice_item fee item request output to Pohoda
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @param bool $foreign_country flag of foreign country
 * @param bool $foreign_currency flag of foreign currency
 * @return array final fee item XML request to Pohoda
 */
add_filter('tlw_wc_pohoda_exporter_invoice_fee', function($invoice_item, $item, $order, $foreign_country, $foreign_currency) {
   return $invoice_item;
}, 10, 5);

tlw_wc_pohoda_exporter_invoice_shipping

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky dopravy generovanej faktúry
/**
 * filter hook for invoice shipping item in XML to Pohoda
 * @param array $invoice_item shipping item request output to Pohoda
 * @param obj $order eshop order data
 * @param bool $foreign_country flag of foreign country
 * @param bool $foreign_currency flag of foreign currency
 * @return array final shipping item XML request to Pohoda
 */
add_filter('tlw_wc_pohoda_exporter_invoice_shipping', function($invoice_item, $order, $foreign_country, $foreign_currency) {
   return $invoice_item;
}, 10, 4);

tlw_wc_pohoda_exporter_check_allow_oss

 • filter hook pre úpravu detekcie uplatnenia OSS režimu
/**
 * filter hook for detection OSS mode
 * @param bool $result allowed or not allowed OSS mode in order
 * @param obj $order eshop order data
 * @param array $company_billing_data company billing data in eshop order
 * @return bool
 */
add_filter('tlw_wc_pohoda_exporter_check_allow_oss', function($result, $order, $company_billing_data) {
   return $result;
}, 10, 3);

tlw_wc_pohoda_exporter_reg_vat_eu

 • filter hook pre úpravu priradenia registrácie DPH obchodníka v inej krajine EÚ
/**
 * filter hook for modifying registration EU VAT in other EU country to Pohoda
 * @param str $eu_vat EU VAT registrated in other EU country
 * @param obj $order eshop order data
 * @param array $company_billing_data company billing data in eshop order
 * @return str EU VAT
 */
add_filter('tlw_wc_pohoda_exporter_reg_vat_eu', function($eu_vat, $order, $company_billing_data) {
   return $eu_vat;
}, 10, 3);