WooCommerce KROS Fakturácia Connector

99,00  s DPH (82,50  bez DPH)

Plugin nahrádza doterajší plugin WooCommerce iKROS Connector.

WooCommerce KROS Fakturácia Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a online aplikáciou KROS Fakturácia. Z WooCommerce do KROS Fakturácie sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach s možnosťou automatického generovania faktúr a ich odosielania zákazníkom priamo z e-shopu.

 • v cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok
 • aktualizácie na ďalší rok so zľavou 30 %
 • možnosť stiahnutia demo verzie
 • aktuálna verzia pluginu: 1.1.17 (20. 6. 2024, Changelog, DIY sync)

Objednávka licencie *

Základná cena pluginu platí pre 1 (sub)doménu. Pre viac (sub)domén si môžete vybrať cenovo zvýhodnený variant licencie:

Objednávka rozšírenej technickej podpory

 • pomoc pri inštalácii a konfigurácii pluginu
 • zodpovedanie technických otázok
 • riešenie nahlásených chýb a problémov
Category:

KROS Fakturácia je online aplikácia od spoločnosti KROS. Systém obsahuje fakturačný a objednávkový modul, cenové ponuky, dodacie listy, agendu patnerov a iné užitočné funkcie pre podnikateľov a firmy.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce KROS Fakturácia Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce do KROS Fakturácie.
 • Prenos objednávok z WooCommerce do KROS Fakturácie.
 • Automatické generovanie faktúr (zálohové, vydané) v KROS Fakturácii z došlých WooCommerce objednávok.
 • Automatické posielanie faktúr vygenerovaných v KROS Fakturácii zákazníkom priamo z e-shopu.
 • Automatický prepočet zahraničnej meny na základnú menu v objednávkach a faktúrach v KROS Fakturácii podľa aktuálneho kurzu ECB (EUR) alebo ČNB (CZK).

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce KROS Fakturácia Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas.

Jednorazová synchronizácia

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si z ponuky príslušnú možnosť a dáte ju vykonať.

 • Export nových objednávok z e-shopu do KROS Fakturácie. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradené číslo objednávky z číselného radu z KROS Fakturácie. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli. V rámci exportu objednávok je možné nastaviť, aby sa z nich v KROS Fakturácii automaticky generovali faktúry a e-mailom posielali zákazníkom.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a REST API KROS Fakturácie.

Postup vytvorenia API prepojenia KROS Fakturácie s e-shopom:

1. Zakúpte si licenciu systému KROS Fakturácia (balík FLEXI) od spoločnosti KROS. Balík FLEXI obsahuje funkciu prepojenia s e-shopom.

2. V nastaveniach KROS Fakturácie prejdite na API prepojenia a kliknutím na odkaz Pridať nové API prepojenie vytvorte prepojenie s Vaším e-shopom.

3. Zadajte Vami zvolený Názov prepojenia.

4. Do položky URL pre príjem notifikácií z API zadajte návratovú URL Vášho e-shopu v nasledujúcom tvare, kde výraz DOMENAESHOPU prepíšte na doménu Vášho e-shopu:
https://DOMENAESHOPU/wp-json/api/wc-kros-fakturacia-connector/api-response

5. Do položky Autorizačný kľúč k zadanej URL zadajte ľubovoľnú alfanumerickú hodnotu, ktorú neskôr použijete v nastavení pluginu.

6. Kliknutím na tlačidlo Vygenerovať token Vám systém vygeneruje unikátny token, ktorý neskôr použijete v nastavení pluginu.

 

KROS Fakturácia API prepojenie
Vytvorenie a nastavenie API prepojenia s e-shopom v KROS Fakturácii

 

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce KROS Fakturácia Connector:

1. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce KROS Fakturácia Connector z nášho e-shopu wooconn.sk.

2. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový > Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

3. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka KROS Fakturácia Connector.

4. Vyplňte všetky povinné údaje:

 • Purchase code – obdržíte ho po zakúpení pluginu,
 • KROS Fakturácia API token – vygenerovaný token z KROS Fakturácie (bod 6 – Postup vytvorenia API prepojenia KROS Fakturácie s e-shopom),
 • Plánovač synchronizácie – zadajte časový interval synchronizácie medzi Vaším WooCommerce e-shopom a systémom KROS Fakturácia – buď v pravidelných časových intervaloch alebo raz denne.

5. Po uložení nastavte v ďalších záložkách pluginu spôsoby synchronizácie (objednávky, faktúry, zákazníci).

 

WooCommerce KROS Fakturácia Connector nastavenie
Základné nastavenie pluginu WooCommerce KROS Fakturácia Connector

 

WooCommerce KROS Fakturácia Connector synchronizácia objednávok
Nastavenie synchronizácie objednávok z e-shopu do KROS Fakturácie

 

WooCommerce KROS Fakturácia Connector synchronizácia faktúr
Nastavenie generovania faktúr v KROS Fakturácii podľa objednávok v e-shope

 

WooCommerce KROS Fakturácia Connector zákazníci
Nastavenie custom meta dát zákazníkov, ktoré sa majú prenášať do KROS Fakturácie

 

WooCommerce KROS Fakturácia Connector jednorazová synchronizácia
Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie

 

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+

Ako nastaviť cron job

Aby plugin WooCommerce KROS Fakturácia Connector správne fungoval, je nutné nastaviť „cron job“ v časových intervaloch každých 5 minút. Viac informácií o možnostiach nastavenia cron jobu sa dozviete na FAQ.