WooCommerce OBERON Connector

199,00  s DPH (165,83  bez DPH)

WooCommerce OBERON Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch obojsmerne synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a účtovným systémom OBERON – Agenda firmy. Jednosmerne z WooCommerce do OBERON-u sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch a kategóriách. Správa objednávok prebieha na strane OBERON-u.

 • v cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok
 • aktualizácie na ďalší rok so zľavou 30 %
 • možnosť stiahnutia demo verzie
 • aktuálna verzia pluginu: 1.1.7 (6. 6. 2024, Changelog, Troubleshooting, DIY sync)

Objednávka licencie *

Základná cena pluginu platí pre 1 (sub)doménu. Pre viac (sub)domén si môžete vybrať cenovo zvýhodnený variant licencie:

Objednávka rozšírenej technickej podpory

 • pomoc pri inštalácii a konfigurácii pluginu
 • zodpovedanie technických otázok
 • riešenie nahlásených chýb a problémov
Category:

OBERON – Agenda firmy je komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy. Systém obsahuje moduly: jednoduché a podvojné účtovníctvo, skladová evidencia, pokladnica, mzdy a dochádzka, hotelová recepcia, CRM a evidencia vozidiel.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce OBERON Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce e-shopu do OBERON-u.
 • Prenos objednávok z WooCommerce e-shopu do OBERON-u.
 • Prenos skladových kariet a kategórií z OBERON-u do WooCommerce e-shopu (názvy produktov, varianty, predajné ceny, stavy na sklade, popisy).
 • Automatický prepočet zahraničnej meny na základnú menu v OBERON-e podľa aktuálneho kurzu ECB.
 • Manuálny export objednávok z WooCommerce e-shopu do formátu XML pre ich import do agendy vydaných faktúr v OBERON-e.

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

Správa synchronizácie prebieha na strane programu OBERON Center prostredníctvom funkcie Automatické úlohy, kde je možné definovať rozsah synchronizácie a pravidelný časový interval alebo presný čas synchronizácie. OBERON Center je súčasťou programu OBERON – Agenda firmy.

Synchronizácia dát

Všetky pravidelné prenosy dát je možné spúšťať aj jednorazovo, a to manuálne v programe OBERON Center.

 • Import všetkých produktov a kategórií z OBERON-u do e-shopu. Existujúce produkty a kategórie sa v e-shope aktualizujú (názvy, ceny, skladové stavy, varianty), nové produkty sa naimportujú ako koncepty, aby ich bolo možné v e-shope upraviť a nakoniec vypublikovať.
 • Export všetkých zákazníkov z e-shopu do OBERON-u. Noví zákazníci sú pridaní do sekcie Obchodní partneri, existujúci sú aktualizovaní. Export neprebieha samostatne, ale je súčasťou exportu objednávok z e-shopu do OBERON-u.
 • Export všetkých nových objednávok z e-shopu do OBERON-u. Úspešne prenesenej objednávke je priradený dátum a čas synchronizácie, ktorý sa zobrazuje v e-shope v zozname objednávok a v detaile objednávky. Vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a OBERON-om.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce OBERON Connector:

1. Zakúpte si licenciu systému OBERON – Agenda firmy od spoločnosti EXALOGIC, s.r.o.

2. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce OBERON Connector z nášho e-shopu wooconn.sk.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový > Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka OBERON Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

 • Purchase code – obdržíte ho po zakúpení pluginu
 • OBERON prihlasovacie meno a OBERON heslo

6. Po uložení zmien nastavte v ďalších záložkách pluginu spôsoby synchronizácie (produkty, zákazníci).

 

Základné nastavenie pluginu WooCommerce OBERON Connector
Základné nastavenie pluginu WooCommerce OBERON Connector

 

Nastavenie synchronizácie produktov v plugine WooCommerce OBERON Connector
Nastavenie synchronizácie produktov v plugine WooCommerce OBERON Connector

 

Postup definovania automatických úloh v OBERON Center

Po konfigurácii pluginu WooCommerce OBERON Connector vo Vašem e-shope je nutné nakonfigurovať nastavenie automatických úloh v programe OBERON Center, ktorý je súčastou systému OBERON – Agenda firmy.

1. Zadefinujte všetky automatické úlohy, ktoré potrebujete pre synchronizáciu – v OBERON Center si otvorte záložku Automatické úlohy a vytvorte tieto 3 úlohy:

 • Export kategórií skladových kariet z OBERON-u do e-shopu:
  Základné údaje > Typ úlohy: Automatický XML export/import
  Základné údaje > Názov: zadajte názov úlohy (napr. WooCommerce export kategórií)
  Doplňujúce nastavenia: zadajte plán spustenia úlohy (časový interval synchronizácie)
  Nastaviť > Základné > Smer výmeny údajov: Export
  Nastaviť > Základné > Typ (evidencia): Kategórie skladových kariet
  Nastaviť > Základné > Spôsob prenosu údajov: HTTP/HTTPS
  Nastaviť > Prenos údajov > URL:https://www.vasadomena.sk/wp-json/api/wc-oberon-connector/sync-categories
  Nastaviť > Prenos údajov > Typ autorizácie: Autorizácia – Basic
  Nastaviť > Prenos údajov > Username: zadajte Vami zvolené prihlasovacie meno, ktoré ste zadali v nastavení pluginu ako OBERON login
  Nastaviť > Prenos údajov > Password: zadajte Vami zvolené heslo, ktoré ste zadali v nastavení pluginu ako OBERON heslo
 • Export skladových kariet z OBERON-u do e-shopu:
  Základné údaje > Typ úlohy: Automatický XML export/import
  Základné údaje > Názov: zadajte názov úlohy (napr. WooCommerce export produktov)
  Doplňujúce nastavenia: zadajte plán spustenia úlohy (časový interval synchronizácie)
  Nastaviť > Základné > Smer výmeny údajov: Export
  Nastaviť > Základné > Typ (evidencia): Skladové karty
  Nastaviť > Základné > Spôsob prenosu údajov: HTTP/HTTPS
  Nastaviť > Nastavenie úlohy > zaškrtnite možnosti
  Nastaviť > Prenos údajov > URL:https://www.vasadomena.sk/wp-json/api/wc-oberon-connector/sync-products
  Nastaviť > Prenos údajov > Typ autorizácie: Autorizácia – Basic
  Nastaviť > Prenos údajov > Username: zadajte Vami zvolené prihlasovacie meno, ktoré ste zadali v nastavení pluginu ako OBERON login
  Nastaviť > Prenos údajov > Password: zadajte Vami zvolené heslo, ktoré ste zadali v nastavení pluginu ako OBERON heslo
 • Import objednávok z e-shopu do OBERON-u:
  Základné údaje > Typ úlohy: Automatický XML export/import
  Základné údaje > Názov: zadajte názov úlohy (napr. WooCommerce import objednávok)
  Doplňujúce nastavenia: zadajte plán spustenia úlohy (časový interval synchronizácie)
  Nastaviť > Základné > Smer výmeny údajov: Import
  Nastaviť > Základné > Typ (evidencia): Objednávky prijaté
  Nastaviť > Základné > Spôsob prenosu údajov: HTTP/HTTPS
  Nastaviť > Nastavenie úlohy > zaškrtnite možnosti
  Nastaviť > Prenos údajov > URL:https://www.vasadomena.sk/wp-json/api/wc-oberon-connector/sync-orders
  Nastaviť > Prenos údajov > Typ autorizácie: Autorizácia – Basic
  Nastaviť > Prenos údajov > Username: zadajte Vami zvolené prihlasovacie meno, ktoré ste zadali v nastavení pluginu ako OBERON login
  Nastaviť > Prenos údajov > Password: zadajte Vami zvolené heslo, ktoré ste zadali v nastavení pluginu ako OBERON heslo

2. Po zadefinovaní úloh spustite server pre pravidelné vykonávanie automatických úloh. Tie sa budú vykonávať na pozadí programu OBERON Center.

 

Zadefinovanie automatických úloh v OBERON Center
Zadefinovanie automatických úloh v OBERON Center

 

Príklad vytvorenia základných údajov pre export kategórií z OBERON-u do e-shopu
Príklad vytvorenia základných údajov pre export kategórií z OBERON-u do e-shopu

 

Príklad nastavenia základných údajov pre export kategórií z OBERON-u do e-shopu
Príklad nastavenia základných údajov pre export kategórií z OBERON-u do e-shopu

 

Príklad nastavenia prenosu údajov metódou HTTP/HTTPS pre export kategórií z OBERON-u do e-shopu
Príklad nastavenia prenosu údajov metódou HTTP/HTTPS pre export kategórií z OBERON-u do e-shopu

 

Príklad nastavenia plánu spustenia úlohy pre export kategórií z OBERON-u do e-shopu
Príklad nastavenia plánu spustenia úlohy pre export kategórií z OBERON-u do e-shopu

 

Príklad nastavenia úlohy pre export skladových kariet z OBERON-u do e-shopu
Príklad nastavenia úlohy pre export skladových kariet z OBERON-u do e-shopu

 

Príklad nastavenia základných údajov pre import objednávok z e-shopu do OBERON-u
Príklad nastavenia základných údajov pre import objednávok z e-shopu do OBERON-u

 

Príklad nastavenia prenosu údajov metódou HTTP/HTTPS pre import objednávok z e-shopu do OBERON-u
Príklad nastavenia prenosu údajov metódou HTTP/HTTPS pre import objednávok z e-shopu do OBERON-u

 

Kompatibilia pluginu

WordPress: 5.4.0+
WooCommerce: 4.2.0+
PHP: 7.2+
OBERON – Agenda firmy: 4.1.21.0+

 

Videonávod konfigurácie pluginu

 

Videonávod importu produktov

 

Videonávod exportu objednávok