WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector

149,00  s DPH (124,17  bez DPH)

WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a online aplikáciami KROS Fakturácia a KROS Sklad. Z WooCommerce do KROS Fakturácie sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach s možnosťou automatického generovania faktúr a ich odosielania zákazníkom priamo z e-shopu. Z KROS Skladu do WooCommerce sú importované údaje o skladových kartách (produktoch) s väzbou na skladové zásoby.

 • v cene pluginu sú zahrnuté aktualizácie na 1 rok
 • aktualizácie na ďalší rok so zľavou 30 %
 • možnosť stiahnutia demo verzie
 • aktuálna verzia pluginu: 1.0.24 (4. 7. 2024, Changelog, DIY sync)

Objednávka licencie *

Základná cena pluginu platí pre 1 (sub)doménu. Pre viac (sub)domén si môžete vybrať cenovo zvýhodnený variant licencie:

Objednávka rozšírenej technickej podpory

 • pomoc pri inštalácii a konfigurácii pluginu
 • zodpovedanie technických otázok
 • riešenie nahlásených chýb a problémov
Category:

KROS Fakturácia a KROS Sklad sú online aplikácie od spoločnosti KROS. KROS Fakturácia obsahuje modul fakturácie a evidencie objednávok, cenové ponuky, dodacie listy, agendu partnerov a ďalšie užitočné funkcie pre podnikateľov a firmy. KROS Sklad obsahuje skladové karty, skladové pohyby a prehľad pohybov.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector

 • Prenos zákazníkov z WooCommerce do KROS Fakturácie.
 • Prenos objednávok z WooCommerce do KROS Fakturácie.
 • Prenos údajov o skladových kartách (produktoch) z KROS Skladu do WooCommerce (názvy, ceny, stavy na sklade, kódy, popisy).
 • Automatické generovanie faktúr (zálohové, vydané) v KROS Fakturácii z došlých WooCommerce objednávok.
 • Automatické posielanie faktúr vygenerovaných v KROS Fakturácii zákazníkom priamo z e-shopu.
 • Automatický prepočet zahraničnej meny na základnú menu v objednávkach a faktúrach v KROS Fakturácii podľa aktuálneho kurzu ECB (EUR) alebo ČNB (CZK).

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas.

Jednorazová synchronizácia

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si z ponuky príslušnú možnosť a dáte ju vykonať.

 • Export nových objednávok z e-shopu do KROS Fakturácie. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradené číslo objednávky z číselného radu z KROS Fakturácie. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli. V rámci exportu objednávok je možné nastaviť, aby sa z nich v KROS Fakturácii automaticky generovali faktúry a e-mailom posielali zákazníkom.
 • Import všetkých skladových kariet z KROS Skladu do e-shopu. Existujúce produkty sa v e-shope aktualizujú, nové produkty sa naimportujú so zvoleným stavom.
 • Import len zmenených skladových kariet z KROS Skladu do e-shopu. Produkty naposledy zmenené v KROS Sklade sa v e-shope aktualizujú, nové produkty sa naimportujú so zvoleným stavom.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a REST API KROS.

Postup vytvorenia API prepojenia KROS Fakturácie a KROS Skladu s e-shopom:

1. Zakúpte si licenciu systému KROS Fakturácia (balík FLEXI) a KROS Sklad (balík FLEXI) od spoločnosti KROS. Balíky FLEXI obsahujú funkciu prepojenia s e-shopom.

2. V nastaveniach KROS Fakturácie alebo KROS Skladu prejdite na API prepojenia a kliknutím na odkaz Pridať nové API prepojenie vytvorte prepojenie s Vaším e-shopom.

3. Zadajte Vami zvolený Názov prepojenia.

4. Do položky URL pre príjem notifikácií z API zadajte návratovú URL Vášho e-shopu v nasledujúcom tvare, kde výraz DOMENAESHOPU prepíšte na doménu Vášho e-shopu:
https://DOMENAESHOPU/wp-json/api/wc-kros-fakturacia-sklad-connector/api-response

5. Do položky Autorizačný kľúč k zadanej URL zadajte ľubovoľnú alfanumerickú hodnotu, ktorú neskôr použijete v nastavení pluginu.

6. Kliknutím na tlačidlo Vygenerovať token Vám systém vygeneruje unikátny token, ktorý neskôr použijete v nastavení pluginu.

 

KROS Fakturácia a KROS Sklad API prepojenie
Vytvorenie a nastavenie API prepojenia s e-shopom v KROS Fakturácii, resp. v KROS Sklade

 

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector:

1. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector z nášho e-shopu wooconn.sk.

2. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový > Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

3. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka KROS Fakturácia + Sklad Connector.

4. Vyplňte všetky povinné údaje:

 • Purchase code – obdržíte ho po zakúpení pluginu,
 • KROS API token – vygenerovaný token z KROS Fakturácie alebo KROS Skladu (bod 6 – Postup vytvorenia API prepojenia KROS Fakturácie s e-shopom),
 • Plánovač synchronizácie – zadajte časový interval synchronizácie medzi Vaším WooCommerce e-shopom a systémami KROS Fakturácia a KROS Sklad – buď v pravidelných časových intervaloch alebo raz denne.

5. Po uložení nastavte v ďalších záložkách pluginu spôsoby synchronizácie (objednávky, faktúry, sklad, zákazníci).

 

WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector nastavenie
Základné nastavenie pluginu WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector

 

WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector nastavenie objednávok
Nastavenie synchronizácie objednávok z e-shopu do KROS Fakturácie

 

WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector nastavenie faktúr
Nastavenie generovania faktúr v KROS Fakturácii podľa objednávok v e-shope

 

WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector nastavenie skladu
Nastavenie synchronizácie KROS Skladu s produktami v e-shope

 

WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector nastavenie zákazníkov
Nastavenie custom meta dát zákazníkov, ktoré sa majú prenášať do KROS Fakturácie

 

WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector jednorazová synchronizácia
Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie

 

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+

Ako nastaviť cron job

Aby plugin WooCommerce KROS Fakturácia + Sklad Connector správne fungoval, je nutné nastaviť „cron job“ v časových intervaloch každých 5 minút. Viac informácií o možnostiach nastavenia cron jobu sa dozviete na FAQ.