Pravidlá použitia Cookies

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Aký je obsah cookies?

Na webovej stránke wooconn.sk sa môžete stretnúť s dočasnými a trvalými súbormi cookies.

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi nami a vaším počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu používaného jazyka, alebo na predvyplnenie formulára. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen našu webovú stránku, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme.

Ako dlho uchovávame súbory?

Každý súbor cookies má nastavenú dobu, resp. dĺžku funkčnosti podľa toho, na aký účel je daný súbor používaný. Z tohto dôvodu sa na dĺžku použitia alebo dobu uloženia primerane použijú doby uvedené na tejto stránke.

Aké sú možnosti nastavenia a odstránenia cookies?

Na webovej stránke wooconn.sk sa môžete stretnúť s tzv. nevyhnutnými a štatistickými súbormi cookies. Každý používateľ je oprávnený nastaviť si používanie súborov cookies tam, kde je to možné. Súhlas na používanie cookies sa udeľuje najmä na štatistické účely.

Cookies nevyhnutne nutné k fungovaniu webovej stránky

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať našu webovú stránku a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti, o ktorú žiadate. Tieto cookies zabezpečujú primeranú úroveň bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: moove_gdpr_popup
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikuje, či návštevník stránky akceptoval cookies vo vyskakovacom okne. Pri ďalšej návšteve stránky sa okno neobjaví.
Platnosť: 12 mesiacov

Názov cookie: wp-wpml_current_language
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Zápis identifikátora práve zobrazenej jazykovej mutácie. Do cookie sa zapisuje len hodnota skratky „SK“ alebo „EN“. Slúži to na to, aby sa návštevníkovi webovej stránky korektne zobrazoval jej obsah vo zvolenom jazyku.
Platnosť: session

Názov cookies: crisp-client
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Registruje unikátne ID zákazníka práve komunikujúceho cez online nástroj chatu. Používa portál chatu Crisp za účelom sprostredkovania funkčnej a korektnej online komunikácie medzi zákazníkom webovej stránky a operátorom chatu.
Platnosť: 13 mesiacov

Názov cookies: wp_woocommerce_session
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Obsahuje unikátny kód každého zákazníka nákupného procesu.
Platnosť: 2 dni

Názov cookies: woocommerce_items_in_cart
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Pomáha určiť zmeny obsahu alebo údajov v nákupnom košíku zákazníka.
Platnosť: session

Názov cookies: woocommerce_cart_hash
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Pomáha určiť zmeny obsahu alebo údajov v nákupnom košíku zákazníka.
Platnosť: session

Názov cookies: __stripe_mid
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Slúži pre účely zabezpečenia zákazníkovi platiť online platbou prostredníctvom platobnej brány Stripe.
Platnosť: 1 rok

Názov cookies: __stripe_sid
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Slúži pre účely zabezpečenia zákazníkovi platiť online platbou prostredníctvom platobnej brány Stripe.
Platnosť: 30 minút

Štatistické cookies

Štatistické cookies nám pomáhajú komunikovať s návštevníkmi webovej stránky prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Názov cookie: _ga
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje unikátne ID používateľa pre generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: _gid
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Slúži na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: _gat
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Používa Google Analytics na úpravu miery požiadaviek.
Platnosť: 1 deň

Služby tretích strán

Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našej webovej stránke využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies, resp. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali zodpovedajúcim spôsobom, upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých služby využívame, patrí:

Google

Google Analytics
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Crisp

Online chat
Viac o službe: https://crisp.chat/en/

Stripe

Platobná brána
Viac o službe: https://stripe.com/en-sk

Sociálne siete

Odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Nami zverejnené informácie vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov na sociálnych sieťach. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Youtube, Instagram…) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.