WooCommerce iKROS Connector

149,00 

WooCommerce iKROS Connector je plugin, ktorý v pravidelných časových intervaloch synchronizuje dáta medzi WordPress WooCommerce e-shopom a online aplikáciou iKROS. Jednosmerne z WooCommerce do iKROS sú exportované údaje o zákazníkoch a objednávkach s možnosťou generovania faktúr. Opačným smerom sú importované údaje o produktoch.

V cene pluginu je zahrnutá aktualizácia a technická podpora na obdobie 1 roka.

Aktuálna verzia pluginu: 1.1.2

Category:

iKROS je online aplikácia od spoločnosti KROS. Systém obsahuje fakturačný a objednávkový modul, cenník a minisklad, dodacie listy a iné užitočné funkcie pre podnikateľov a firmy.

Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WooCommerce iKROS Connector

  • Prenos zákazníkov z WooCommerce do iKROS.
  • Prenos objednávok z WooCommerce do iKROS s možnosťou automatizovaného generovania faktúr.
  • Prenos základných údajov o produktoch z iKROS do WooCommerce (názvy produktov, predajné ceny).

Nastavenie časového intervalu synchronizácie

WooCommerce iKROS Connector umožňuje definovať pravidelný časový interval synchronizácie v rôznych intervaloch (5 min. a viac), prípadne raz denne v presne stanovený čas. V prípade potreby vieme konfiguráciu intervalu doplniť o ďalšie možnosti.

Jednorazová synchronizácia

Súčasťou funkcionality pluginu je aj manuálne vykonanie jednorazovej synchronizácie, tzn. v prípade, že potrebujete ihneď preniesť údaje z jedného systému do druhého, vyberiete si z ponuky príslušnú možnosť a dáte ju vykonať.

  • Import všetkých produktov z iKROS do e-shopu. Existujúce produkty sa v e-shope aktualizujú (názvy, ceny), nové produkty sa naimportujú ako koncepty, aby ich bolo možné v e-shope upraviť (popis, obrázky) a nakoniec vypublikovať.
  • Export všetkých objednávok z e-shopu do iKROS. Úspešne prenesenej objednávke je v e-shope priradené číslo objednávky z iKROS. Toto číslo sa v e-shope zobrazuje v zozname objednávok a v detaile objednávky, vďaka tomu máte prehľad, ktoré objednávky sa úspešne preniesli. V rámci exportu objednávok je možné si nastaviť, aby sa z nich automaticky v iKROS-e generovali faktúry.

Logy

V rámci rozhrania pluginu sú zobrazované logy (záznamy) synchronizácie medzi e-shopom a REST API iKROS.

Postup pre nasadenie pluginu WooCommerce iKROS Connector:

1. Zakúpte si licenciu systému iKROS Flexi od spoločnosti KROS. Balík Flexi obsahuje funkciu prepojenia s e-shopom. Podľa návodu v aplikácii iKROS si vygenerujte API kľúč.

2. Zakúpte a stiahnite si plugin WooCommerce iKROS Connector z nášho e-shopu wooconn.sk.

3. Zakúpený plugin si nainštalujte do Vášho WooCommerce e-shopu (Pluginy > Pridať nový > Nahrať plugin) a po inštalácii ho aktivujte.

4. Nastavenia pluginu nájdete tu: WooCommerce > Nastavenia > záložka iKROS Connector.

5. Vyplňte všetky povinné údaje:

  • Purchase code (číslo objednávky zakúpeného pluginu)
  • iKROS API kľúč
  • Plánovač synchronizácie – zadajte časový interval synchronizácie medzi Vašim WooCommerce e-shopom a systémom iKROS – buď v pravidelných časových intervaloch alebo raz denne.

6. V prípade, že si želáte z objednávok generovať aj faktúry, zaškrtnite túto možnosť a vyberte číselný rad pre generované faktúry. V prípade, že si vyberiete predvolený číselný rad z iKROS, upozorňujeme, že pri opakovej jednorazovej synchronizácii objednávok môže dôjsť k vygenerovaniu duplicitných faktúr. Preto v takom prípade odporúčame jednorazový import objednávok vykonávať len raz a to hneď po inštalácii a aktivácii pluginu. Prípadne odporúčame ponechať nastavenie číselného radu podľa čísla objednávok.

 

WooCommerce iKROS Connector základné nastavenie
Základné nastavenie pluginu WooCommerce iKROS Connector

 

WooCommerce iKROS Connector jednorazová synchronizácia
Možnosť voľby jednorazovej akcie synchronizácie

 

WooCommerce iKROS Connector logy
Zobrazovanie logov synchronizácie medzi e-shopom a REST API iKROS

 

Kompatibilita

WordPress: 5.2+
WooCommerce: 4.2+
PHP: 7.2+

Ako nastaviť cron job

Aby plugin WooCommerce iKROS Connector správne fungoval, je nutné nastaviť „cron job“ v časových intervaloch každých 5 minút. Viac informácií o možnostiach nastavenia cron jobu sa dozviete na FAQ.

Videonávod konfigurácie pluginu a exportu objednávok