DIY sync

WooCommerce ABRA Gen Connector


Zoznam action a filter hookov podporovaných pluginom WooCommerce ABRA Gen Connector. Uvedené hooky môžete používať v šablónach vašich e-shopov pridaním do súboru functions.php alebo použitím pluginu pre snippet hooky.

tlw_abra_gen_conn_api_request_get_products

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa pre získanie skladových kariet z ABRA Gen
/**
 * filter hook for getting products from ABRA Gen
 * @param array $request API request with filter params
 * @return array final API request to ABRA Gen
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_api_request_get_products', function($request) {
   return $request;
}, 10, 1);

tlw_abra_gen_conn_order_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi objednávky smerom z e-shopu do ABRA Gen
/**
 * filter hook for order sync to ABRA Gen
 * @param array $order_sync order request output to ABRA Gen
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order request output to ABRA Gen
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_order_sync', function($order_sync, $order) {
   return $order_sync;
}, 10, 2);

tlw_abra_gen_conn_invoice_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi faktúry smerom z e-shopu do ABRA Gen
/**
 * filter hook for invoice sync to ABRA Gen
 * @param array $invoice_sync invoice request output to ABRA Gen
 * @param obj $order eshop order data
 * @param array $order_abra_gen basic data of ABRA Gen order
 * @return array final invoice request output to ABRA Gen
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_invoice_sync', function($invoice_sync, $order, $order_abra_gen) {
   return $invoice_sync;
}, 10, 3);

tlw_abra_gen_conn_invoice_proforma_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi zálohového listu smerom z e-shopu do ABRA Gen
/**
 * filter hook for proforma invoice sync to ABRA Gen
 * @param array $invoice_sync proforma invoice request output to ABRA Gen
 * @param obj $order eshop order data
 * @param array $order_abra_gen basic data of ABRA Gen order
 * @return array final proforma invoice request output to ABRA Gen
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_invoice_proforma_sync', function($invoice_sync, $order, $order_abra_gen) {
   return $invoice_sync;
}, 10, 3);

tlw_abra_gen_conn_invoice_proforma_vat_sync

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi daňového zálohového listu smerom z e-shopu do ABRA Gen
/**
 * filter hook for VAT proforma invoice sync to ABRA Gen
 * @param array $invoice_sync VAT proforma invoice request output to ABRA Gen
 * @param obj $order eshop order data
 * @param array $order_abra_gen basic data of ABRA Gen order
 * @return array final VAT proforma invoice request output to ABRA Gen
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_invoice_proforma_vat_sync', function($invoice_sync, $order, $order_abra_gen) {
   return $invoice_sync;
}, 10, 3);

tlw_abra_gen_conn_order_invoice_product

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky produktu v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do ABRA Gen
/**
 * filter hook for order/invoice product item sync to ABRA Gen
 * @param array $request order/invoice product item request output to ABRA Gen
 * @param obj $item order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final order/invoice product item request to ABRA Gen
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_order_invoice_product', function($request, $item, $order) {
   return $request;
}, 10, 3);

tlw_abra_gen_conn_order_invoice_fee

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky extra poplatku v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do ABRA Gen
/**
 * filter hook for order/invoice fee item sync to ABRA Gen
 * @param array $request order/invoice fee item request output to ABRA Gen
 * @param obj $item eshop order item data
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final fee order item request to ABRA Gen
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_order_invoice_fee', function($request, $item, $order) {
   return $request;
}, 10, 3);

tlw_abra_gen_conn_order_invoice_shipping

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi položky dopravy v objednávke alebo faktúre smerom z e-shopu do ABRA Gen
/**
 * filter hook for order/invoice shipping item sync to ABRA Gen
 * @param array $request order/invoice shipping item request output to ABRA Gen
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final shipping order item request to ABRA Gen
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_order_invoice_shipping', function($request, $order) {
   return $request;
}, 10, 2);

tlw_abra_gen_conn_sync_product

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi jednoduchého alebo variabilného produktu smerom z ABRA Gen do e-shopu
/**
 * filter hook for product sync from ABRA Gen to eshop
 * @param array $product_eshop product request output to eshop
 * @param obj $product_abra ABRA Gen product data
 * @return array final product request to eshop
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_sync_product', function($product_eshop, $product_abra) {
  return $product_eshop;
}, 10, 2);

tlw_abra_gen_conn_sync_product_variation

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi variantu produktu smerom z ABRA Gen do e-shopu
/**
 * filter hook for product variation sync from ABRA Gen to eshop
 * @param array $variation_eshop product variation request output to eshop
 * @param obj $product_abra ABRA Gen product data
 * @return array final product variation request to eshop
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_sync_product_variation', function($variation_eshop, $product_abra) {
  return $variation_eshop;
}, 10, 2);

tlw_abra_gen_conn_sync_customer_to_eshop

 • filter hook pre úpravu vstupného poľa s údajmi zákazníka smerom z ABRA Gen do e-shopu
/**
 * filter hook for sync customer from ABRA Gen to eshop
 * @param array $customer_eshop user request output to eshop
 * @param obj $customer_abra ABRA Gen customer data
 * @return array final customer request to eshop
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_sync_customer_to_eshop', function($customer_eshop, $customer_abra) {
   return $customer_eshop;
}, 10, 2);

tlw_abra_gen_conn_sync_order_firm

 • filter hook pre úpravu výstupného poľa s údajmi zákazníka v objednávke smerom z e-shopu do ABRA Gen
/**
 * filter hook for customer data in synced order to ABRA Gen
 * @param array $firm customer request output to ABRA Gen
 * @param obj $order eshop order data
 * @return array final customer request to ABRA Gen
 */
add_filter('tlw_abra_gen_conn_sync_order_firm', function($firm, $order) {
   return $firm;
}, 10, 2);

tlw_abra_gen_conn_sync_customers_to_eshop_user

 • action hook volaný po vykonaní synchronizácie zákazníka z ABRA Gen do e-shopu
/**
 * action hook for running some action after customer sync from ARBA Gen to eshop
 * @param int $user_id eshop user ID
 * @param array $customer user request output to eshop
 * @param array $customer_abra ABRA Gen customer data
 * @return void
 */
add_action('tlw_wc_abra_gen_conn_sync_customers_to_eshop_user', function($user_id, $customer, $customer_abra) {
   // your code
}, 10, 3);