Troubleshooting

WooCommerce ABRA Flexi Connector

Nesprávne prihlasovacie údaje

Problém: Ak v nastavení nášho pluginu máte vyplnené všetky údaje na prepojenie e-shopu s ABRA Flexi, môže sa stať, že sa Vám zobrazí chybová hláška Nesprávne prihlasovacie údaje a k spojeniu nedôjde.

Príčina: Po overení správne zadaného purchase kódu a všetkých prihlasovacích údajov do ABRA Flexi býva najčastejších problémom nesprávne zadaný ABRA API používateľ, resp. zadaný ABRA používateľ nemá oprávnenie pracovať s ABRA API.

Riešenie: Preverte, či zadaný ABRA používateľ má oprávnenie pracovať s ABRA API.


V ABRA Flexi nedochádza k odpočtu stavu položky na sklade

Problém: Pri prijatej objednávke alebo faktúre v ABRA Flexi (prenesenej z e-shopu) môže nastať situácia, že síce produkty (skladové karty) medzi e-shopom a ABRA Flexi máte spárované (tzn. katalógové číslo v e-shope sa zhoduje s kódom karty alebo inou kľúčovou položkou v ABRA Flexi), avšak nedochádza k odpočtu stavu položky na sklade.

Príčina: Pre vykonaie odpočtu stavu skladovej položky vyžaduje ABRA Flexi okrem kódu karty aj interné ID karty. Bez tohto interného ID karty ABRA Flexi neprijme položku v objednavke alebo faktúre ako skladovú položku.
Aby náš plugin vedel do ABRA Flexi poslať interné ID karty, musí ho najskôr získať z ABRA Flexi. Buď ho získa synchronizáciou produktov z ABRA Flexi do e-shopu, alebo interné ID je možné manuálne zadať v detaile e-shopu do vlastného poľa produktu abra_flexi_product_id (v tomto prípade ho ale musíte získať z ABRA Flexi|.

Riešenie: Optimálne riešenie je spustiť v rámci nášho pluginu jednorazovú synchronizáciu PRODUKTY: Import a aktualizácia všetkých produktov z ABRA Flexi do e-shopu, prostredníctvom ktorej dôjde k sparovaniu už existujúcich produktov v e-shope s produktami v ABRA Flexi, prípadne k vytvoreniu nových produktov v e-shope, a súčasne k zápisu interných ID kariet.


Ak ste nenašli riešenie Vášho problému, kontaktujte nás prostredníctvom formulára