Elementor Form FLOWii Connector

Nový plugin v našej ponuke Elementor Form FLOWii Connector umožňuje automatizovane prenášať vyplnené údaje z Elementor formulára do online aplikácie FLOWii. K prenosu údajov dochádza hneď po validácii a úspešnom submitnutí formulára na strane webu.

Elementor Form FLOWii Connector

Plugin vie do FLOWii prenášať jednak údaje o používateľovi (partnerovi), resp. jeho údaje z vyplneného formulára, a jednak vie k partnerovi vytvoriť úlohu a obchodný prípad. Tieto údaje následne viete spravovať priamo vo FLOWii.

V nastavení pluginu si viete zadefinovať charakteristiku vytvorenej úlohy (názov, popis, realizátor úlohy, kategóriu úlohy, apod.) a taktiež vytvoreného obchodného prípadu (názov, popis, zodpovedné osoby, typ zákazky, apod.). K partnerovi z formulára vie plugin automaticky priradiť menovku vo FLOWii, podľa ktorej budete vedieť lepšie identifikovať zapíseného partnera.

Viac o plugine Elementor Form FLOWii Connector